October 4, 2022

II- Những mưu mô của ma quỉ gây khó khăn cho Giáo hội

Mưu mô 1:

Gây nên sự thiếu tha thứ.

Côrintô 2,2:10-11 ‘Anh em tha thứ cho ai, thì tôi cũng tha thứ cho người ấy. Và nếu tôi đã tha thứ -trong trường hợp phải tha thứ-, thì cũng là vì anh em, trước mặt Đức Ki-tô, kẻo chúng ta bị Xa-tan phỉnh gạt, vì chúng ta không lạ gì ý đồ của nó”

Giải quyết 1:

Hãy trở nên giống Chúa Giêsu, tha thứ cho anh em nhanh chóng.

Luca 23:34 “Bấy giờ Đức Giê-su cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”. Rồi họ bắt thăm mà chia nhau áo của Người”

Luca 6:37, Thánh vịnh 86:5.

Mưu mô 2:

Ma quỉ tạo ra cay đắng, hận thù.

Hôsê 12:15 “Ep ra im đã xúc phạm đến Người và đã làm cho Người phải xót xa cay đắng. Nó đã đổ máu thì phải chịu tội”

Giải quyết 2:

Hãy bỏ qua mau chóng.

Ephêsô 4:31 “Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thoá mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác”.

Giảng viên 7:9, Cách ngôn 14:17, 16:32, 29:22.

III- Những mưu mô ma quỉ dụ dỗ chúng ta phạm tội

Mưu mô 1:

Ma quỉ dấu lưỡi câu nhọn trong miếng mồi thơm tho, ngon ngọt.

Mátthêu 14:8-9 “Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: “Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả đặt trên mâm”. Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô”.

Gioan 1,2:16-17, Sáng thế 3:1-6, Cách ngôn 23:31-32, Samuen 11:2.

Giải quyết 1:

Hãy tránh xa tội lỗi và đừng để nó trong đầu.

Rôma 12:9 “Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành”

Cách ngôn 5:8, Thêxalôlica 1,5:22, Isaia 33:15, Philiphê 2:5-7, Côlôxê  3:1-2.

Hãy nhớ rằng tội lỗi là thuốc độc.

Gióp 20:12-14 “Nếu trong miệng nó, gian ác đã nên như kẹo ngọt cho nó ngậm dưới lưỡi,  và vì tiếc của nó không dám bỏ đi nên đã giữ lại trong cổ họng thì sớm muộn gì trong bụng nó  thức ăn sẽ biến thành nọc độc giết người”

Hãy nhớ rằng tội lỗi mang đến sự mất mát cho phần linh hồn.

Mátthêu 16:26 “Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?”

Gioan 12:25.

Hãy nhớ rằng tội lỗi là cha đẻ của lường gạt và quyến rũ.

Dothái 3:13 “Trái lại, ngày ngày anh em hãy khuyên bảo nhau bao lâu còn được gọi là ngày hôm nay, kẻo có ai trong anh em ra cứng lòng vì bị tội lỗi lừa gạt”.

Mưu mô 2:

Ma quỉ làm cho tội lỗi nhìn giống như được người đời trọng vọng. Satan không muốn người ta nhìn biết tội và nó cố giấu diếm mọi cách. Vì thế, nó cho đánh bóng những tên gọi, tước hiệu.

Isaia 5:20 “Khốn thay những kẻ bảo cái tốt là xấu, cái xấu là tốt, những kẻ biến tối thành sáng, sáng thành tối, biến cay đắng thành ngọt ngào, ngọt ngào thành cay đắng”

Châm ngôn 17,15.

Giải quyết 2:

Hãy nhớ rằng cho dù tội lỗi có dáng vẻ đẹp đẽ, vinh dự, đạo đức tới đâu, nó thực sự do bẩn, suy đồi, đáng khinh.

Đệ nhị luật 20:18 “Chúng (những kẻ phản bội Chúa) sẽ không dạy anh em học đòi mọi điều ghê tởm chúng làm để kính các thần của chúng, khiên anh em phạm tội phản nghịc cùng Thiên Chúa”.

Châm ngôn 24:9.

Hãy nhớ rằng càng tội lỗi càng có sơn bóng bảy bề ngoài thì càng nguy hiểm cho tâm hồn ta.

Giacôbê 1:15 “Rồi một khi dục vọng đã cưu mang thì đẻ ra tội; còn tội khi đã phạm rồi, thì sinh ra cái chết”.

Edêkien 18:4. 

Để nhìn thấy hậu quả của tội, bạn sẽ không phải chờ đợi lâu.

Giacôbê 1:15 “Rồi một khi dục vọng đã cưu mang thì đẻ ra tội; còn tội khi đã phạm rồi, thì sinh ra cái chết”.

Isaia 64:6

Ngay cả tội mà Satan làm ra vẻ đạo đức cũng trả bằng giá máu của Chúa Giêsu.

Khải huyền 1:5 “Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta”

Gioan 1:7

Mưu mô 3:

  • Bằng cách làm cho tội nặng có vẻ giảm bớt, nhẹ tội đi.

Sáng thế 19:20 “Kìa có 1 thành khá gần, có thể trốn vào đấy được, thành ấy lại nhỏ. Xin cho tôi trốn vào đó – thành đó nhỏ mà – để tôi được sống”

Diễm ca 2:15.

Giải quyết 3:

  • Tội dù nhỏ nhưng cũng làm Thiên Chúa nổi cơn thịnh nộ.

Giacôbê 2:10-11 “Thật vậy, Đấng đã phán: Ngươi không được ngoại tình, cũng đã phán: Ngươi không được giết người. Vậy nếu bạn không ngoại tình, nhưng lại giết người, thì bạn cũng thành kẻ vi phạm Lề Luật”.

  • Nếu ta để mình phạm tội nhỏ, thì ta cũng sẽ dọn đường cho tội lớn.

Thánh vịnh 1:1, Giảng viên 10:13

  • Thật là đáng buồn chỉ vì ta chống lại Thiên Chúa chỉ bằng một thứ rẻ tiền (thí dụ như trái cấm). Rôma 5:12.
  • Thật là nguy hiểm những tội gọi là nhỏ mọn. Côrintô 1,5:6-8.
  • Một số các thánh chọn sự đau đớn to lớn hơn là một phạm tội nhẹ. Do thái 12:4, 4:15, 11:24-25.
  • Tâm hồn ta không thể chỗi dậy dưới sự ray rứt và đè nặng của các tội nhẹ, khi Chúa Thánh Thần tỏ ra cho ta thấy trong chúng ta. Thánh vịnh 51:3, 38:3.
  • Hãy nhớ rằng có đầy sự chết và ma quỉ trong tội hơn là trong tai ương lớn. Rôma 6:23.