Month: January 2018

Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình

Thứ Tư, Lễ THÁNH GIOAN BOSCÔ, Lm – 31/01/18 BÀI ĐỌC I: 2 Sm 24, 2. 9-17 “Chính con đã phạm tội, nhưng những người này là những con chiên, họ có làm gì đâu?” Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, vua Đavít nói với Gioáp tư lệnh quân đội rằng:…

Hỡi con, đức tin con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh

Thứ Ba, Tuần 4 Thường Niên, Năm 2 – 30/01/18 BÀI ĐỌC I: 2 Sm 18, 9-10. 14b. 24-25a. 30 – 19, 3 “Absalon con cha ơi, sao cha không chết thay cho con?” Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Absalon đang cỡi lừa, tình cờ gặp các cận vệ của…

Con hãy về nhà với thân quyến, và loan truyền cho họ biết những gì Thiên Chúa đã làm cho con

Thứ Hai, Tuần 4 Thường Niên, Năm 2 – 29/01/18 BÀI ĐỌC I: 2 Sm 15, 13-14. 30; 16, 5-13a “Chúng ta hãy trốn khỏi Absalon. Hãy để Sêmê nguyền rủa theo lệnh của Chúa”. Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, có kẻ đến báo tin cho Đavít rằng: “Toàn dân…

Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh Người

CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 28/01/18 BÀI ĐỌC I: Đnl 18, 15-20 “Ta sẽ gầy dựng một tiên tri và Ta sẽ đặt lời Ta vào miệng người”. Trích sách Đệ Nhị Luật. Môsê nói với dân chúng rằng: “Chúa là Thiên Chúa các ngươi, sẽ gầy dựng giữa các ngươi và…

Chứng từ của một linh mục được chào đời nhờ người mẹ can đảm không phá thai

“Tôi biết có một phụ nữ mang thai, khi bà đi siêu âm, các bác sĩ nói với bà rằng các cơ phận của thai nhi không phát triển bình thường và đứa trẻ có lẽ sẽ không sống được một năm sau khi sinh. Rồi họ đã khuyên bà nên phá thai. Người phụ…

Người nói với các ông: “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?

Thứ Bảy, Tuần 3 Thường Niên, Năm 2 – 27/01/18 BÀI ĐỌC I: 2 Sm 12, 1-7a, 10-17 “Tôi đã phạm tội đến Chúa”. Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Chúa sai Nathan đến cùng Đavít. Ông đến và nói với Đavít rằng: “Trong thành kia có hai người, một người…

Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên không hay biết nữa

Thứ Sáu, Lễ Thánh Timothê và Titô – 26/01/18 BÀI ĐỌC I: 2 Tm 1, 1-8 “Nhớ lại đức tin trung thành của con”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Timô-thêu. Phaolô, Tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, bởi ý định của Thiên Chúa, theo lời hứa ban sự sống…

Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật

Thứ Năm, Thánh PHAOLÔ Tông Đồ Trở Lại – 25/01/18 BÀI ĐỌC I: Cv 9, 1-22 “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?” Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Saolô còn mải say mê hăm doạ giết các môn đồ Chúa. Ông đến thượng tế, xin chứng minh thư gởi đến…

Hạt giống gieo trong đất tốt là những người nghe lời Chúa, biết giữ lấy và làm sinh lợi

Thứ Tư, Tuần 3 Thường Niên, Năm 2 – 24/01/18 BÀI ĐỌC I: 2 Sm 7, 4-17 “Ta sẽ cho con của ngươi kế vị, và bảo đảm triều đại ngươi”. Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Nathan lời này rằng: “Hãy đi và nói với Đavít tôi…

Ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta

Thứ Ba, Tuần 3 Thường Niên, Năm 2 – 23/01/18 BÀI ĐỌC I: 2 Sm 6, 12b-15, 17-19 “Đavít và toàn dân Israel hân hoan đi rước hòm bia Thiên Chúa”. Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Đavít hân hoan đi mang hòm bia Thiên Chúa từ nhà Obêđê về thành…