Day: May 28, 2020

Bài Thi Giáo Lý Hôn Nhân

IV.  BÀI THI GIÁO LY HÔN NHÂN – MARRIAGE CATECHISM TEST Bạn viết xuống ý niệm của bạn về những vấn đề dưới đây – Write down your concept about below questions. (PHẦN NẦY DÀNH CHO NGƯỜI KẾT HÔN) 1.             TÌNH YÊU HÔN NHÂN LÀ GÌ?     What is MARRIAGE LOVE? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Tình yêu con người thường…

Bài Thi Giáo Lý 3

III.    MORAL CATECHISM TEST 3 Name:__________________________                                         Date:  …………………………                         83. It is best to pray only when we feel like it. – Tốt nhất để cầu nguyện là khi nào chúng ta cảm thấy ưa thích. a) True  – Đúng b) False – Sai 84. Holiness is __________________  Sự thánh thiện là __________________. a) something we do in church  – làm một cái gì…

Bài Thi Giáo Lý 2

II.   SACRAMENT CATECHISM TEST 2 Name:__________________________                                         Date:  …………………………                         42. What is the purpose of marriage? Write down  – Mục đích của Hôn Nhân là gì? a) first purpose is begetting and educating of children (Genesis 1:28) mục đích đầu tiên là sinh sản và giáo dục con cái b)second purpose is __________________________________________________ 43. What is the ultimate purpose of our life?  Why? Can you explain…

Bài Thi Giáo Lý 1

PHAN 4                                I.       DOGMA CATECHISM TEST 1 Name:__________________________                                         Date:  …………………………                         1. What  does the name  “Jesus” mean?  -Tên Chúa “Giêsu” có nghĩa gì?             a) God forgives  – Thiên Chúa tha thứ             b) God loves  – Thiên Chúa yêu thương             c) God saves – Thiên Chúa cứu 2. What parable answers the question, “Who is my neighbor?”– Dụ ngôn nào trả lời câu hỏi, “Ai là anh…

Thánh Kinh Công Giáo

27 Cuốn Kinh Thánh Tân Ước   Tên Sách Ký Hiệu Book’s Names Abbreviates   Mátthêu Mt Matthew Mt   Máccô Mc Mark Mk   Luca Lc Luke Lk   Gioan Ga John Jn   Tông Ðồ Công Vụ Cv Acts Acts   Rôma Rm Romans Rom   1Côrinthô 1Cor 1Corinthians 1Cor   2Côrinthô 2Cor…

Lần Hạt Mân Côi

KINH TỐI GIA ĐÌNH –  Lần Hạt Mân Côi 1. Kinh Chúa Thánh Thần X: Chúng con lạy ơn Ðức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Ðức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Ðức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Ðức Chúa Trời…

Họp Tiệc Ly cầu nguyện với Đức Mẹ

HỌP TIỆC LY CẦU NGUYỆN VỚI ÐỨC MẸ(CENACLES) 01.  Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến, xin hãy đến nhờ lời câù bầu đầy thần thế của Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria, Bạn Tình Chí Ái của Ngài. (3 lần)  – Kinh Chúa Thánh Thần. 02.  Kinh Tin Kính  –                Ý cầu nguyện tự phát. 03. Kinh Lay…

Xét mình theo Thánh Kinh

CHƯƠNG 5 2. BÀI GIẢNG TRÊN NÚI Tám mối Phúc (Lc 6:20-23) 1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người mở miệng dạy họ rằng: 3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ…

Hướng dẫn xét mình xưng tội cho người lớn

HƯỚNG DẪN SUY XÉT LƯƠNG TÂM MÌNH ĐỂ XƯNG TỘI ( CHO NGƯỜI 15 TUỔI TRỞ LÊN) 6 BƯỚC ĐỂ XƯNG TỘI NÊN 1.  Xét mình – những tội nào mình đã phạm từ lần xưng tội sau hết. 2.  Thành tâm ăn năn tội lỗi mình. 3.  Xưng tội của mình với Linh mục. 4.  Nghiệm xét lại…

Giáo Lý Căn Bản

I. CATECHISM MINI -GIÁO LÝ CĂN BẢN A Short Summary of Christian Belief – Tóm tắt Đức tin Kitô Giáo CONTENTS1. Ten Commandments of God                     – 10 Giới Răn của Chúa2. Three Eminent Good Works                     – Ba việc lành nổi bật3. Seven Spiritual Works of Mercy               – Thương Linh Hồn 7 mối4. Seven Corporal Works of Mercy              – Thương…