May 28, 2023

HỌP TIỆC LY CẦU NGUYỆN VỚI ÐỨC MẸ(CENACLES)

01.  Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến, xin hãy đến nhờ lời câù bầu đầy thần thế của Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria, Bạn Tình Chí Ái của Ngài. (3 lần)  – Kinh Chúa Thánh Thần.

02.  Kinh Tin Kính  –                Ý cầu nguyện tự phát.

03. Kinh Lay Cha – 3 kinh Kính Mừng, Sáng Danh

04. Lần Chuỗi Mân Côi: Suy niệm các mầu nhiệm Vui, Sáng, Thương, Mừng. Sau khi đọc: Lạy CGS. xin tha tội cho chúng con … , thì đọc:

 – Giêsu, Maria, Giuse, con mến yêu, xin cứu các Linh hồn.

  –  Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến, xin hãy đến nhờ lời câù bầu đầy thần thế của Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria, Bạn Tình Chí Ái của Ngài.

  – Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Ôi Bí tích cực thánh, Bí tích thần linh, mọi phút giây, chúng con ngợi khen và cảm tạ Ngài. 

05.  Sau khi lần chuỗi xong, đọc kinh Lạy Nữ Vương.

06.  Lạy Rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.

       Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

07. Lạy Cha, Con một Cha đã sắm sẵn cho chúng con phần thưởng cứu rỗi đời đời, bởi công Người đã sống, đã chết và đã sống lại. Nay chúng con kính nhớ các mầu nhiệm ấy trong phép Rất Thánh Môi Khôi Ðức Trinh Nữ Maria, thì xin Cha ban cho chúng con được bắt chước gương lành tích chứa trong các mầu nhiệm ấy, và lãnh phần thưởng hứa ban. Nhờ Ðức Giêsu Ki-Tô, Chúa chúng con.   Amen

08. “Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, xin bảo vệ chúng con nơi trận chiến và chống lại sự quỷ quyệt, cùng những cạm bẩy của ma quỷ. Chúng con khẩn cầu xin Chúa hãy trừng phạt chúng. Ôi Tổng Lãnh của đạo binh thiên đàng, qua quyền năng của Thiên Chúa, xin đẩy lui quân Satan vào địa ngục và tất cả quỷ thần đang lảng vảng trên thế giới tìm cách làm hư hại các linh hồn. Amen.”  

09. CẦU NGUYỆN THEO Ý ÐỨC THÁNH CHA:

       KINH LẠY CHA, KÍNH MỪNG, SÁNG DANH.

10. Ðọc Sứ Ðiệp Ðức Mẹ: Cùng Các Linh Mục, con cưng của Ðức Mẹ. –   Cần suy niệm những  sứ điệp của Mẹ để phác thảo cách đơn sơ và chiếu sáng trên cuộc lữ hành của chúng ta để tăng trưởng trong tình yêu và trong đời sống với Mẹ nhờ tận hiến cho Trái Tim Vẹn sạch Mẹ.

11. KINH DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM VẸN SẠCH MẸ MARIA

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ Thương Xót, Nữ Vương Trời Đất, Nơi ẩn náu của tội nhân, là những người thuộc về phong trào của Mẹ, chúng con xin dâng mình cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ cách riêng. Bằng việc dâng mình này, chúng con chủ yếu sống với Mẹ và nhờ Mẹ, tất cả những bổn phận chúng con đã lãnh nhận khi chịu phép Rửa tội. Chúng con thề hứa sẽ trở lại cuộc sống nội tâm mà Phúc Âm cấp bách đòi hỏi. Việc trở lại này sẽ giải thoát chúng con khỏi những dính bén vào bản thân, những hòa giải dể giải với trần thế, để như Mẹ, chúng con có thể luôn luôn thực hành Thánh Ý Chúa Cha.

Ôi Mẹ rất dịu dàng thương xót, khi phó dâng đời sống và ơn gọi người Kitô hữu cho Mẹ, để sống theo chương trình phần rỗi của Mẹ trong giờ quyết liệt của thế giới này, chúng con thề hứa sẽ sống theo ý Mẹ, nhất là tinh thần cầu nguyện và đền tạ mới, sốt sắng tham dự Thánh Lễ, và tham gia công việc tông đồ, hằng ngày đọc kinh Mân Côi, sống đời nhiệm nhặt theo Phúc Âm, nêu gương tốt cho mọi người về việc tuân giữ luật Chúa, và thực hành các nhân đức, nhất là nhân đức trong sạch.

Chúng con thề hứa sẽ hiệp nhất với Đức Thánh Cha, với Hàng Giáo Phẩm, và các Linh Mục, để thiết lập hàng rào ngăn chặn sự đối đầu đang lớn mạnh chống lại Quyền Giáo Huấn của Giáo Hội, đe dọa chính nền tảng Giáo Hội. Dưới sự che chở của Mẹ, chúng con muốn nên các Tông đồ hiệp nhất cầu nguyện và yêu mến Đức Thánh Cha, hiện rất cần thiết. Chúng con nài xin Mẹ che chở Ngài cách riêng.

Sau hết, chúng con thề hứa sẽ hết sức dẫn đưa các Linh hồn mà chúng con tiếp xúc về việc sùng kính Mẹ. Vì ý thức rằng nạn vô thần đã gây nên đỗ vỡ đức tin cho nhiều người, tội phạm thánh đã xâm nhập vào Đền Thánh Chúa, sự dữ và tội lỗi đang càng ngày càng lan tràn khắp thế giới, với đầy lòng tin tưởng, chúng con cả dám nhìn lên Mẹ, nài xin và trông mong Mẹ ban ơn phần rỗi cho mọi người. Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ khoan nhân, thương xót và từ ái. Amen.

Kinh Chúa Thánh Thần: Chúng con lạy ơn Ðức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Ðức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Ðức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Ðức Chúa Trời trong lòng chúng con; Chúng con xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống.  Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Ðức Chúa Trời, xưa đã cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Ðồ, thì rày chúng con cũng xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần lại xuống, an ủi dậy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Ðức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Kinh Tin Kính: Tôi tin kính Ðức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Ðức Chúa Giêsu Kitô là con một Ðức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi Bà Maria Ðồng Trinh; Chịu nạn đời quan Phong-Xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông; Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên Trời ngự bên hữu Ðức Chúa Cha phép tắc vô cùng; Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

Kinh Lạy Cha :   Lạy Cha chuùng con ở trên Trời chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng: Kính mừng Maria đầy ơn phước, Ðức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ, hơn mọi người Nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Sáng Danh: Sáng danh Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

Kinh Lạy Chúa Giêsu Xin Tha Tội: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đưa các linh hồn lên Thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn.

Kinh Lạy Nữ Vương:  Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu Evà, chúng con ở chốn khách đầy kêu đến cùng Bà. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ơi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Ðến sau khỏi đầy. Xin cho chúng con được thấy Ðức Chúa Giêsu, con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

Xướng:   Lạy Rất thánh Đức Mẹ CHúa Trời, xin cầu cho chúng con.

Đáp:     Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Come, Holy Spirit: Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created; And you will renew the face of the earth. O God, on the first Pentecost you instructed the hearts of those who believed in you by the light of the Holy Spirit; under the inspiration of the same Spirit, give us a taste for what is right and true and a continuing sense of his presence and power; through Jesus Christ our Lord. Amen. 

The Apostles’ Creed: I believe in God, the Father Almighty, Creator of Heaven and earth; and in Jesus Christ His only Son, Our Lord; who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried. He descended into Hell; the third day He arose again from the dead; He ascended into Heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty; from thence He shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of Saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen.

The Lord’s Prayer: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name; thy kingdom come; thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.

The Hail Mary: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the  hour of our death. Amen.

Glory Be To The Father: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now and ever shall be, world  without end. Amen.

After each decade: “O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to Heaven, especially those who have most need of your mercy.”

HAIL, HOLY QUEEN, Mother of Mercy, our life, our sweetness and our hope! To thee do we cry, poor banished children of Eve; to thee do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious advocate, thine eyes of mercy toward us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary!

V. Pray for us, O Holy Mother of God.

R. That we may be made worthy of the promises of Christ.

SUY NGẮM CÁC MẦU NHIỆM:   A. NĂM SỰ VUI

Thứ Nhất thì ngắm:  Thiên Thần truyền tin cho Ðức Bà chịu thai.  Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Thứ hai thì ngắm: Ðức Bà đi viếng bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Thứ ba thì ngắm: Ðức Bà sinh Ðức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thứ bốn thì ngắm:  Ðức Bà dâng Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Thứ năm thì ngắm: Ðức Bà tìm được Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

B. NĂM SỰ SÁNG

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu Phép Rửa tại sông Gio-đan. Ta hãy xin cho được sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Thứ hai thì ngắm:  Đức Chúa Giêsu làm phép lạ hóa nước thành rượu tại Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời. 

Thứ ba thì ngắm:  Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và ơn thống hối. Ta hãy xin cho được ơn cải sửa tâm hồn.

Thứ bốn thì  ngắm:  Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor. Ta hãy xin cho được lắng nghe Lời Người.

Thứ năm thì  ngắm: Đức Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể. Ta hãy xin cho được siêng năng rước Mình Máu Thánh Người

C. NĂM SỰ THƯƠNG

Thứ nhất thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu lo buồn đỗ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Thứ hai thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ ba thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu chịu đội mạo gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

Thứ bốn thì ngắm:  Ðức Chúa Giêsu vác cây thánh giá. Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

Thứ năm thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.

D. NĂM SỰ MỪNG

Thứ nhất thì ngắm:  Ðức Chúa Giêsu sống lại.  Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ hai thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

Thứ ba thì ngắm: Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Ðức Chúa Thánh Thần.

Thứ bốn thì  ngắm: Ðức Chúa Trời cho Ðức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Ðức Mẹ.

Thứ năm thì ngắm: Ðức Chúa Trời thưởng Ðức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Ðức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Ðức Mẹ trên nước thiên đàng.

ROSARY –  The Joyful Mysteries

First Joyful Mystery – The Annunciation of Gabriel to Mary
I Desire the Love Of Humility

Second Joyful Mystery – The Visitation of Mary to Elizabeth
I Desire Charity Toward My Neighbor

Third Joyful Mystery – The Birth of Jesus
I Desire the Love of God

Fourth Joyful Mystery – The Presentation of Jesus in the Temple
I Desire a Spirit of Sacrifice

Fifth Joyful Mystery – Finding Jesus in the Temple
I desire Zeal For The Glory Of God

The Luminous Mysteries

First Luminous Mystery – The Baptism of Jesus in the River Jordan
I Desire to live in the dignity of the children of God.          Matthew 3:17

The Second Luminous Mystery – The Wedding at Cana, Christ ManifestedI desire to follow the good example of St. Mary trusting in God.

The Third Luminous Mystery – the Proclamation of the Kingdom of God and call to repent,  I desire to trust in Divine Mercy and often to receive the Sacrament of Penance.  .” Mark 1:15

The Fourth Luminous Mystery – The Transfiguration of Jesus
I desire to be transformed by Holy Spirit.  Matthew 17:2

The Fifth Luminous Mystery – The Last Supper, the Holy Eucharist
I desire to participate devoutly Mass and receive The Body and Blood of Jesus Christ.      Matthew 26:26

The Sorrowful Mysteries

First Sorrowful Mystery – Agony of Jesus in the Garden
I Desire True Repentance for My Sins

Second Sorrowful Mystery – Jesus is Scourged at the Pillar
I Desire a Spirit of Mortification

Third Sorrowful Mystery – Jesus is Crowned With Thorns
I Desire Moral Courage.

Fourth Sorrowful Mystery – Jesus Carries His Cross
I Desire the Virtue of Patience

Fifth Sorrowful Mystery – The Crucifixion of Jesus
I Desire the Grace of Final Perseverance

The Glorious Mysteries

First Glorious Mystery – The Resurrection of Jesus
I Desire a Strong Faith

Second Glorious Mystery – The Ascension of Jesus
I Desire the Virtue of Hope

Third Glorious Mystery – The Descent of the Holy Spirit at Pentecost
I Desire Zeal for the Glory of God

Fourth Glorious Mystery – The Assumption of Mary into Heaven
I Desire the Grace of a Holy Death

Fifth Glorious Mystery – The Coronation of Mary as Queen of Heaven and Earth I Desire a Greater Love for the Blessed Virgin Mary

 .