Month: November 2020

Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần

Thứ Ba, Tuần 1 Mùa Vọng – 01/12/20 Bài Ðọc I: Is 11: 1-10 “Chúa lấy đức công bình mà xét xử người nghèo khó”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, từ gốc Giê-sê sẽ đâm ra một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần…

Các ông bỏ lưới mà đi theo Người

Lễ Thánh ANRÊ, Tông Đồ – 30/11/20 Bài Ðọc I: Rm 10, 9-18 “Lòng tin có là nhờ nghe, còn nghe thì dựa vào lời Ðức Kitô”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Nếu miệng ngươi tuyên xưng Ðức Giêsu là Chúa và lòng ngươi tin rằng Thiên Chúa đã cho…

Các con hãy tỉnh thức vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về

CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG B 29-11-2020 Bài Ðọc I: Is 63, 16b-17; 64, 1. 3b-8“Xin Chúa băng qua các tầng trời mà ngự xuống”. Trích sách Tiên tri Isaia. Lạy Chúa, Chúa là Cha và là Ðấng Cứu Chuộc chúng con: danh Chúa đã có từ muôn đời. Lạy Chúa, tại sao Chúa để…

Các con hãy tỉnh thức để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến

Thứ Bảy, Tuần 34 Thường Niên, Năm 2 – 28/11/20 Bài Ðọc I: Kh 22, 1-7 “Sẽ không còn đêm tối nữa, Thiên Chúa sẽ soi sáng cho họ”. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Thiên thần Chúa chỉ cho tôi là Gioan, thấy sông nước hằng sống, sáng ngời như thuỷ tinh,…

Khi các con xem thấy những sự đó xảy ra thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến

Thứ Sáu, TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN 27-11-20 Bài Ðọc I: (Năm II) Kh 20, 1-4. 11 – 21, 2“Những người đã chết phải chịu phán xét theo các việc họ đã làm. Tôi đã thấy Giêrusalem mới từ trời xuống”. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Tôi là Gioan đã thấy một thiên thần…

Giáo Huấn Vui phiên bản video

Một năm kể từ số đầu tiên của chuyên mục Giáo Huấn Vui được phát trên radio và nhận được nhiều phản hồi tích cực, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khán thính giả của Vatican News Tiếng Việt loạt Giáo Huấn Vui phiên bản video dựa trên chương trình radio đã phát với…

Giêrusalem sẽ bị các dân ngoại chà đạp cho đến thời kỳ dành cho các dân ngoại chấm dứt

Thứ Năm, Tuần 34 TN, Năm 2 – 26/11/20 (LỄ TẠ ƠN ) Bài Ðọc I: Kh 18, 1-2, 21-23; 19, 1-3. 9a Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Tôi là Gioan đã nhìn thấy một thiên thần từ trời xuống, có quyền năng cao cả, và đất rực sáng lên bởi vinh…

Thánh Đa Minh Mầu

Ngày 5 tháng 11 Thánh Đa Minh Mầu Linh Mục (1794-1858) Thánh Đa Minh Mầu sinh năm 1794 tại làng Phú Nhai, phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định thuộc giáo phận Bùi Chu ngày nay. Cha là ông Gioan Mỹ và bà Maria Lang, gia đình Công giáo ngoan đạo. Ngay từ nhỏ cậu Mậu…

Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất

Thứ Tư, Tuần 34 Thường Niên, Năm 2 – 25/11/20 Bài Ðọc I: Kh 15, 1-4 “Hãy xướng ca bài ca vãn Môsê và ca vãn Con Chiên”. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Tôi là Gioan đã nhìn thấy điềm lạ vĩ đại và huyền diệu khác trên trời, là bảy thiên…

Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy để làm chứng cho họ và cho dân ngoại biết

Thứ Ba, Tuần 34 Thường Niên, Năm 2 – 24/11/20 Bài Ðọc I: Kh 14, 14-19“Ðã đến giờ gặt, vì lúa gặt trên đất đã chín rồi”. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Tôi là Gioan, tôi đã nhìn thấy có đám mây trắng: trên đám mây có ai ngồi giống như Con…