February 6, 2023

Chúng ta không bao giờ hiểu rằng: mỗi việc bố thí, dù lớn hay nhỏ, một khi chúng ta làm cho người nghèo, là chúng ta làm cho Thiên Chúa. Người nhận lấy nó và Người sẽ báo đền khi chúng ta dâng cho Người.

Như vậy, tất cả những gì chúng ta làm cho các linh hồn, Thiên Chúa sẽ chấp nhận như ta làm cho Người vậy. Ðó chẳng khác gì như chính chúng ta đã phóng thích Người ra khỏi chốn luyện ngục.Trên đời này, không có ai đói hơn, khát hơn, nghèo hơn, đau khổ hơn các linh hồn đang bị giam cầm trong lửa luyện tội, cũng không có sự đau đớn nào trên thế gian này, có thể so sánh được với sự đau đớn của họ. Bởi vậy, không có gì làm vui lòng Chúa hơn là sự bố thí bằng lời cầu nguyện, xin thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn khốn khó đó.

Có thể những linh hồn đó là những linh hồn ông bà, cha mẹ, bà con, anh em của mình. Họ đang rên la khóc lóc, kêu van, năn nỉ sự giúp đỡ của ta, để họ sớm được giải thoát sự đau khổ khôn lường trong biển lửa.Cuộc sống này, có biết bao người không hề nghĩ tới những linh hồn đang bị triền miên thiêu đốt nung nấu trong lửa luyện tội. Năm tháng qua đi, họ chưa hề bố thí cho một thánh lễ nào. Thỉnh thoảng họ nhỏ giọt cho một vài lời cầu nguyện, và có khi, họ cũng chẳng tưởng nhớ tới các linh hồn ấy.

Trong khi người thế gian yên vui với cuộc sống gia đình, chạy theo công ăn việc làm, thả lỏng theo thú vui của họ, thì các linh hồn đang bị đọa đày, hành hạ, rên la khóc lóc trong biển lửa. Họ chỉ mong chúng ta bớt chút thì giờ tưởng nhớ đến họ. Nhưng mọi người vẫn lơ là, bởi con người không biết luyện tội là gì, họ không biết được cái thống khổ chết chóc của người dưới luyện ngục như thế nào, và họ không hề hay biết các linh hồn đó sẽ bị giam cầm bao lâu.

Xin hãy nhớ , chúng ta rồi cũng sẽ chết và trở thành một linh hồn, vậy hãy xót thương xin lễ, cầu nguyện cho các linh hồn, để ngày sau cũng sẽ được Chúa xót thương tha thứ tội lỗi mà sớm đón vào Thiên Đàng hưởng vinh phúc muôn đời.

Bản dịch từ sách của LM Paul O’Sullivan

LỜI CẦU CỨU KHẨN THIẾT CỦA CÁC LINH HỒN NƠI LUYỆN NGỤC. 

Họ gồm những người thân của chúng ta : Ông Bà, Cha Mẹ, Cô Dì, Chú Bác, Anh Chị Em, Con Cháu, Bè Bạn, Ân nhân…, nhưng sau hết họ đều là Anh Chị Em con một Cha trên trời của chúng ta,Xin giúp đỡ họ như giúp chính bản thân, bằng việc :

– Xin Thánh lễ cầu cho các linh hồn,- Tham dự Thánh Lễ …- Chầu Thánh Thể..,- Lần Chuỗi Mân Côi..,- Làm việc Bác ái…,- Những hy sinh, chay tịnh, vui lòng đền tội chỉ cho các linh hồn khi đau bệnh …,- Bằng những công việc bổn phận nhỏ bé hàng ngày xin chỉ cho sự đền tội giúp các linh hồn…

Vì rồi chúng ta cũng sẽ đến ngày Chúa gọi về, cũng sẽ là một linh hồn, cần biết bao lời cầu nguyện của người còn sống.Hãy thương đến các linh hồn để ngày sau cũng được Chúa xót thương.

THMC