December 5, 2022

Lá thư Đức Tổng Giám Mục Carlo Maria Viganò gởi Tổng thống Trump trước ngày bầu cử 2020

Kế hoạch của ma quỷ qua Hội Tam Điểm và Đại Tái Lập Một Trật Tự mới cho toàn cầu , với Đại Dịch virus và kỷ thuật số để kiểm tra dân số thế giới và công khai chống lại 10 giới răn Chúa.

Nên nghe youtube nầy để hiểu kế hoạch đại tái lập thế giới của ma quỷ qua Hội Tam điểm

Ngày 25 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng Giám Mục Carlo Maria Viganò đã viết một lá thư ngỏ cho Tổng thống Donald Trump.

Mở đầu, Đức Tổng Giám Mục viết: “Thưa Tổng thống, Xin cho phép tôi được nói với ngài vào giờ này, khi số phận của cả thế giới đang bị đe dọa bởi một âm mưu toàn cầu chống lại Chúa và nhân loại. Tôi viết thư cho ngài với tư cách là một Tổng Giám Mục, với tư cách là một người kế vị các Tông đồ, với tư cách là cựu Sứ thần Tòa thánh tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Tôi viết thư cho ngài giữa sự im lặng của cả chính quyền dân sự lẫn tôn giáo. Xin ngài đón nhận những lời này của tôi như ‘tiếng một người đang kêu trong sa mạc’ (Ga 1:23). Như tôi đã nói khi tôi viết thư cho ngài vào tháng Sáu, thời điểm lịch sử này chứng kiến các lực lượng của Sự Ác liên kết trong một trận chiến không khoan nhượng chống lại các lực lượng của Sự Thiện; Các lực lượng của Ác ma xuất hiện mạnh mẽ và có tổ chức khi họ chống lại những con cái của Ánh sáng, những người đang mất phương hướng và vô tổ chức, bị các nhà lãnh đạo dân sự và tinh thần của họ bỏ rơi………