January 29, 2023

I. AI ĐÃ THÀNH LẬP LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN

Chính thánh Odilông (Odilon) Tu Viện Trưởng Cơluyni (Cluny) ở thế kỷ XI đã thành lập lễ các Đẳng Linh Hồn ngày mồng 2 tháng 11. Đây là gốc tích ngày lễ đầy tình thương cao trọng: Một giáo lữ hành Pháp hành hương từ thánh địa về, bị một cơn bão và tấp vào bờ biển Xixin (Sicile).

Một thầy ẩn sĩ sống ở trong hải thạch cù lao này hỏi anh có biết dòng Cơluyni và cha bề trên Ôdilông không? Thầy thêm: “Bần sĩ thường nghe ma quỷ tru trếu, nguyền rủa những người đạo đức cứu thoát các linh hồn khỏi các cực hình họ phải chịu bên kia thế giới, bằng lời cầu nguyện, các việc bố thí, các lần rước lễ và dâng lễ, … Chúng chửi bới nhất là cha Ôdilông và các thuộc sĩ. Khi nào ông bạn về Pháp, xin vui lòng khuyến khích vị tu viện trưởng thánh thiện ấy và các tu sĩ tăng cường hơn nữa việc bác ái đối với các linh hồn đau khổ trong Luyện Ngục”. Được cổ xúy, linh mục Ôdilông lại phấn khởi hơn nữa và Ngài đã vận động thành lập ngày lễ Các Đẳng vô vàn đáng ghi nhớ đó.

II. TÍCH THIỆN PHÙNG THIỆN

Đức Giáo Hoàng Biển Đức VIII hết lòng ưu ái thánh Ôdilông và dòng của ngài ở Cluny. Ngài thích nhất lòng nhiệt thành của thánh nhân đối với Các Đẳng Linh Hồn. Hẳn thật, thánh này không những cầu nguyện và đền tội cho Các Đẳng, còn khuyên dụ mọi người làm như vậy nữa.

Đức Biển Đức đã ban đủ thứ ân huệ quý báu cho thánh Ôdilông, và chịu các chi phí thánh nhân đi La Mã. Đức Giáo Hoàng đã được thưởng công bội hậu sau khi chết. Một vài ngày sau khi chôn, ngài hiện về với Đức Cha Gioan, Giám Mục Porto, báo tin ngài bị phạt ở Luyện Ngục hết sức nghiệt ngã, nhưng hy vọng sẽ được thánh Ôdilông cứu thoát, nếu thánh nhân biết ngài bị cực hình. Ngài thêm: “Vậy khẩn khoản xin Đức Cha báo tin cho thánh nhân biết điều tôi đã tiết lộ.”

Vừa nghe thế, thánh Ôdilông không những tự mình cầu nguyện, còn chỉ thị cho tất cả các tu sĩ dòng mình phải khắc phục hãm xác và cầu nguyện cho Đức Biển Đức. Ngài cũng lệnh cho các dòng khác phải tích cực làm các việc đạo đức. Các dòng đã cầu nguyện, khổ chế và dâng thánh lễ. Cha Eđênbe (Edelbert), quản lý nhà dòng còn bố thí rộng rãi để cho linh hồn Đức Thánh Cha được siêu thoát.

Sau ít ngày, chính cha quản lý có một thị kiến: Cha thấy đi vào trong dòng một nhân vật oai phong lẫm liệt, choàng một áo sáng chói, đầu đội triều thiên nạm ngọc quý và kim cương rực rỡ. Đoàn tùy tùng gồm nhiều người bận đồ trắng. Nhân vật ấy đi thẳng đến thánh Ôdilông để cám ơn thánh nhân và cả dòng. Cha quản lý hết sức kinh ngạc trước cảnh tượng ấy, và muốn biết: “Nhân vật khả kính ấy là ai, liền nghe nhân vật đó là Đức Gáo Hoàng Biển Đức VIII, được cứu thoát khỏi Luyện Ngục nhờ lời cầu nguyện của dòng và của Ôdilông”.

Trước khi lên trời, ngài muốn đến tỏ lòng tri ân và đoan chắc về phần ngài, ngài sẽ không quên trước mặt Chúa nhũng vị ân nhân. Đoạn ngài biến mất.

III. TRẺ EM CHẾT SỚM CŨNG PHẢI ĐỀN TỘI Ở LUYỆN NGỤC

Bà thánh Pécpêtua, tử đạo khoảng 203, đã thuật lại hai thị kiến sau đây. Vào khoảng năm 195 tại Cacsta, Phi Châu, em Đinôcát (Dinocrate) lên bảy, đã chết vì bệnh nan y. Chị em là thánh Pécpêtua bị bắt giam vì tội không thờ kính bụt thần. Trong khi khám đường, bà cầu nguyện hết sức sốt sắng, trước khi bà bị ném cho thú dữ, bà thị kiến. Bà thấy Đinôcát và nhiều người khác trong một ngục tối tăm. Mặt em tái mét, mắt lửa đỏ và còn mang bệnh. Dùng những bộ điệu hết sức tiêu biểu, em có cho chị hiểu là em đang quằn quại trong lửa và khát nước. Bên cạnh em, có một bể lớn chứa nước, nhưng thành bể cao quá, em không uống được.

Thánh Pécpêtua cảm động thấy em đau khổ, cầu nguyện nhiều cho em, cầu nguyện hết sức, hết mình. Vài ngày sau, bà có một thị kiến khác thật an ủi. Cậu em bận đồ trắng, thân thể sáng chói, mặt hồng hào tươi trẻ. Bà hiểu là bà cầu nguyện được Chúa chấp nhận và Đinôcát đã được giải thoát khỏi Luyện Ngục. Các trẻ em thường phạm lỗi và cho là không đáng kể, nên không còn nghĩ đến. Dù trẻ tuổi đến đâu, các em cũng phải thanh trừng trong Luyện Ngục, nếu chưa đền tội ở trần gian.

Thánh Augustinô đã chẳng cho ta hay một cậu em lên ba đã phải trầm luân trong hỏa ngục đó sao?

LỜI NGUYỆN

Ôi! Lạy Chúa, còn chúng con: càng thêm tuổi, càng thêm tội. Do đó, các cực hình Luyện Ngục đang chờ chúng con, nếu chúng con dại dột không lo đền trước ở trần gian này. Nguyện xin các Đẳng Linh Hồn đã siêu thoát cầu cho chúng con được luôn luôn ý thức đúng mức điều đó.

NXB PHƯƠNG ĐÔNG