October 3, 2023

Năm 1921 Đức Cha Đamianô Grangeon Mẫn, vị Giám Mục thứ 14 cai quản giáo phận Qui Nhơn, đã ra văn thư thành lập Hội Phaolồ Châu nhằm mời gọi mọi người tham gia đóng góp tiền của, góp phần ổn định công việc đào tạo các linh mục bản xứ.

– Những ơn ích thiêng liêng, gồm có lễ Misa (cầu nguyện cho Hội hữu còn sống và đã qua đời), lễ mồ (cầu cho hội hữu đã qua đời), ân tứ (đại xá và ân xá). Đây chính là lợi ích thiêng liêng của hội viên Phaolồ Châu được quyền hưởng khi còn sống và khi đã qua đời.

– Bổn phận dâng các thánh lễ cũng được ấn định rõ ràng. Đặc biệt là các cha mới chịu chức, nội tháng đầu phải dâng một lễ cho các hội hữu còn sống hay đã qua đời;

– chủng viện sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho hội hữu còn sống hay đã qua đời vào thứ bảy đầu tháng;

– ngay sau lễ các đẳng, chủng viện dâng lễ cầu cho hội hữu đã qua đời; khi nghe được báo tin hội hữu nào qua đời, chủng viện sẽ dâng các thánh lễ tùy theo bậc khi vào Hội Phaolồ Châu.

– HỘI VIÊN:   Đóng góp: 200 usd một lần cho cả đời. Khi qua đời, xin người nhà thông báo cho cha Giám Đốc chủng viện Qui nhơn biết để dâng lễ cầu cho Hội viên mới qua đời.  (email: joshuynhsy@yahoo.com / phone: +84 916870225  / 120 Trần Hưng Đạo, TP Qui nhơn.)

Cha Phaolô CHÂU (1833-1862) đã từng là Giám đốc Chủng Viện, là Tôi tớ Chúa, chịu Tử Đạo tháng 5, 1862 đời vua Tự Đức.

Email radiolongchuathuongxot@gmail.com để biết thêm chi tiết.