Month: November 2021

Các ông bỏ lưới mà đi theo Người

Thứ BA, Lễ THÁNH ANRÊ, Tông Đồ – 30/11/15 THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. * Thánh Anrê quê ở Bétsaiđa. Ban đầu người là môn đệ của thánh Gioan Tẩy Giả, sau đó theo Chúa Kitô. Người cũng đã dẫn em là thánh Phêrô đến gặp Chúa. Chính người cùng với thánh Philipphê đã…

Phải làm gì khi người thân hấp hối và chết vì dịch Covid

PHẢI LÀM GÌ KHI NGƯỜI THÂN HẤP HỐI VÀ CHẾT VÌ DỊCH COVID HAY HOÀN CẢNH TƯƠNG TỰ ? I. Dọn mình chết lành1.1. Thành tâm ăn năn tội cách trọn –Người hấp hối xét mình, nhất là các tội trọng chưa xưng thú trong tòa giải tội. Tin tưởng vào tình thương của Chúa…

Nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong nước trời

Thứ Hai, Tuần 1 Mùa Vọng, – 29/11/21 BÀI ĐỌC I:  Is 2, 1-5 “Thiên Chúa quy tụ các dân tộc trong nước Người, để hưởng bình an đời đời”. Trích sách Tiên tri Isaia. Điềm Isaia, con trai Amos, đã thấy về Giuđa và Giêrusalem. Điềm sẽ xảy ra trong những ngày sau hết,…

Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót

Tham gia Hiệp hội Lòng Chúa Thương Xót Cầu nguyện LCTX Chúa nhật đầu tháng Tải xuống phiếu ghi danh Đóng góp xây dựng nhà nguyện Lòng Chúa Thương Xót Danh sách đóng góp cho hội LCTX Đức Mẹ Pontmain Thánh Du Hoa Kỳ Đức Mẹ Pontmain Thánh du Hoa Kỳ Các Kinh Cầu Đức…

Giờ cứu rỗi các con đã gần đến

CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG, NĂM C – 28/11/21 BÀI ĐỌC I:  Gr 33, 14-16 “Ta sẽ làm nảy sinh cho Đavít một chồi công chính”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Đây lời Chúa phán: Đã đến ngày Ta sẽ thực hiện tin mừng Ta loan báo về nhà Israel và nhà Giuđa. Trong những…

Các con hãy tỉnh thức, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến

Thứ Bảy, Tuần 34 Thường Niên, Năm I – 27/11/21 BÀI ĐỌC I: Đn 7, 15-27 “Sẽ trao quốc gia và quyền hành cho dân thánh của Đấng Tối Cao”. Trích sách Tiên tri Đaniel. Tôi là Đaniel, lòng tôi kinh khiếp, tôi run sợ vì những sự đã thấy, các thị kiến trong đầu…

Khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến

Thứ Sáu, Tuần 34 Thường Niên, Năm I – 26/11/21 BÀI ĐỌC I: Đn 7, 2-14 “Kìa có ai như con người ngự trên đám mây”. Trích sách Tiên tri Đaniel. Trong một thị kiến ban đêm, tôi nhìn thấy có những ngọn gió từ bốn phương trời, làm dấy động biển cả. Có bốn…

Người ấy đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người

Thứ Năm, Lễ TẠ ƠN – HOA KỲ – THANKSGIVING MASS – 25/11/21 BÀI ĐỌC I:   Hc 50, 24-26 (Hl 22-24) “Thiên Chúa đã thực thi những việc vĩ đại trên khắp địa cầu”. Trích sách Huấn Ca. Các ngươi hãy cầu nguyện cùng Thiên Chúa vũ trụ, Đấng đã thực thi những việc vĩ…

Chứng tá của phó tế vừa khiếm thính vừa khiếm thị Peter Hepp

Một người vừa bị điếc vừa bị khiếm thị có thể trở thành phó tế trong Giáo hội Công giáo được không? Có lẽ nhiều người trả lời rằng điều này là không thể, nhưng câu chuyện của phó tế Peter Hepp chứng minh điều ngược lại. Ngọc Yến – Vatican News Khi bạn khám…

Cuộc hành hương từ Sydney đến Bruxelles của thầy Jack Mardesic

Thầy Jack Mardesic, người Úc, tu sĩ dòng Phanxicô đã sống và thực hành việc loan báo Tin Mừng theo cách triệt để. Thầy thường xuyên rảo khắp châu Âu để đồng hành và chia sẻ với người di cư. Ngọc Yến – Vatican News Trong thời gian này, thầy Jack Mardesic, người Úc, tu…