Day: July 26, 2020

Bạn chứng minh cho tôi thấy là có Thiên Chúa đi!

Phải trả lời thế nào khi có người hỏi: “BẠN CHỨNG MINH CHO TÔI THẤY LÀ CÓ THIÊN CHÚA ĐI !” Trả lời:Trước tiên các bạn cần lưu ý hai dạng người đặt câu hỏi này: Một là dạng đặt câu hỏi để thách thức trêu chọc, hai là người đang gặp khó khăn trong đức…

Hội Phao-lô Châu

Năm 1921 Đức Cha Đamianô Grangeon Mẫn, vị Giám Mục thứ 14 cai quản giáo phận Qui Nhơn, đã ra văn thư thành lập Hội Phaolồ Châu nhằm mời gọi mọi người tham gia đóng góp tiền của, góp phần ổn định công việc đào tạo các linh mục bản xứ. – Những ơn ích thiêng liêng, gồm có…

Người kia vui mừng bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy

26/07 – CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN BÀI ĐỌC I: 1 V 3, 5. 7-12 “Xin ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan”. Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, tại Gabaon, ban đêm, Chúa hiện ra cùng Salomon trong giấc mộng và phán rằng: “Ngươi muốn gì…