Month: July 2020

Hêrôđê sai người đi chặt đầu Gioan, và các môn đệ của Gioan đi báo tin cho Chúa Giêsu

Thứ Bảy, Lễ THANH ANPHONGSO – 01/08/20 Bài Ðọc I: Gr 26, 11-16. 24 “Thật Chúa đã sai tôi đến nói với các ngươi những lời đó”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Trong những ngày ấy, các tư tế và các tiên tri nói cùng các đầu mục và toàn dân rằng: “Người này đáng…

Cha Thánh Gioan Maria Vianney: Linh Mục

Chức vụ Linh Mục không phải cho bản thân mình vì ngài không thể tha tội cho mình, ngài không thể ban phát các Bí tích cho mình. Linh Mục không phải cho bản thân mà là cho mọi người. Thánh Gioan Maria Vianney Hôm nay chúng ta suy niệm về Bí tích Truyền Chức…

Cha Thánh Gioan Maria Vianney: Bí tích hòa giải

Thật là tuyệt vời khi chúng ta có một Bí tích chữa lành các vết thương trong linh hồn. Nhưng chúng ta phải đón nhận nó với sự chuẩn bị chu đáo. Nếu không, chúng ta sẽ gây thêm những vết thương mới bên cạnh những vết thương cũ. Thánh Gioan Maria Vianney  Bất cứ khi…

Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?

Thứ Sáu, Tuần 17 Thường Niên, Năm 2 – 31-7-20 Bài Ðọc I: Gr 26, 1-9 “Toàn thể dân chúng tập họp trước Thiên Chúa”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Khi Gioakim, con của Giosia vua nước Giuđa mới lên cai trị, thì Chúa phán rằng: “Ðây Chúa phán: Ngươi hãy đứng giữa tiền đàng…

Ca Nguyện – Nhạc Dân Chúa

Nhóm Dân Chúa Triều thiên hạnh phúc – Nhóm nhạc Dân Chúa Thắp sáng tin yêu – Nhóm nhạc Dân Chúa Hạnh phúc mến Thánh giá  Chúa thương con người – Nhóm Dân Chúa Tri ân ca  – Nhóm Dân Chúa Hơi ấm bình an – Nhóm Dân Chúa Lời thiêng – Nhóm Dân Chúa Hãy thờ lạy…

Người ta lựa cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài

Thứ Năm, Tuần 17 TN – 30/07/20 Thánh PHERO KIM NGÔN Bài Ðọc I: Gr 18, 1-6 “Như hòn đất nơi tay thợ gốm thế nào, thì các ngươi ở trong tay Ta cũng như vậy”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Có lời Chúa phán cùng Giêrêmia rằng: “Ngươi hãy chỗi dậy, đi xuống nhà…

Con đã tin Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian

Thứ Tư, TUẦN 17 TN – 29- 7/ 20  Thánh Mácta Bài Ðọc I: Gr 15, 10. 16-21 “Tại sao tôi cứ buồn sầu mãi? Nếu ngươi quay trở về, ngươi sẽ hiên ngang trước mặt Ta”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Mẹ hỡi, khốn cho con, tại sao mẹ đã sinh ra con là…

Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy

Thứ Ba, TUẦN 17 TN– 28/07/20 Bài Ðọc I: Gr 14, 17-22 “Lạy Chúa, xin hãy nhớ lại, xin Chúa chớ huỷ bỏ giao ước giữa Ngài và chúng con”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Ngày đêm mắt ta rơi lệ không ngừng, vì trinh nữ con gái dân ta bị trọng thương, vết tích…

Hạt cải trở thành cây đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó

Thứ Hai, Tuần 17 THƯỜNG NIÊN– 27/07/20 Bài Ðọc I: Gr 13, 1-11 “Dân này sẽ như chiếc đai lưng không còn có thể xài được nữa”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Ðây Chúa phán cùng tôi rằng: “Ngươi hãy đi mua sắm một dây đai lưng, rồi thắt vào lưng, và ngươi đừng nhúng…

Bạn chứng minh cho tôi thấy là có Thiên Chúa đi!

Phải trả lời thế nào khi có người hỏi: “BẠN CHỨNG MINH CHO TÔI THẤY LÀ CÓ THIÊN CHÚA ĐI !” Trả lời:Trước tiên các bạn cần lưu ý hai dạng người đặt câu hỏi này: Một là dạng đặt câu hỏi để thách thức trêu chọc, hai là người đang gặp khó khăn trong đức…