Day: October 15, 2019

Công Dụng Của Tràng Chuỗi Mân Côi

Người Công Giáo chúng ta, từ các em nhỏ tới người lớn đều đã được Bố Mẹ, gia đình và cộng đồng, giáo xứ dạy cho chúng ta cách nguyện ngắm lần chuỗi Mân Côi hay còn gọi là Tràng Chuỗi Hương Hồng. Mỗi tràng chuỗi là 15 ngắm, suy niệm qua các mùa Vui,…

Hãy bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông

Thứ Ba, Lễ Thánh Nữ TÊRÊXA AVILA, Tiến Sĩ – 15/10/19 Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 1, 16-25 “Dẫu loài người biết Thiên Chúa, họ không tôn vinh Người cho xứng với Thiên Chúa”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, tôi không hổ thẹn đạo Phúc…