Month: October 2019

Thay vì halloween, hơn 20 giáo xứ Tây Ban Nha cử hành “Holywins”

Trong hai ngày 31/10 và 01/11, hơn 20 giáo xứ thuộc giáo phận Getafe của Tây Ban Nha sẽ liên kết với nhau cử hành ngày hội “Holywins”, sự thánh thiện chiến thắng. “Holywins” là một sáng kiến được bắt đầu tại tổng giáo phận Paris vào năm 2002; đó là một cách chơi chữ,…

Người ta sẽ từ đông chí tây đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa

Thứ Tư, Tuần 30 Thường Niên, Năm 1 – 30/10/19 Bài Ðọc I: Rm 8, 26-30“Những kẻ yêu mến Thiên Chúa, thì Người giúp họ được sự lành”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, có Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta. Vì chúng ta…

Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to

Thứ Ba, Tuần 30 Thường Niên, Năm 1 – 29/10/19 Bài Ðọc I: Rm 8, 18-25“Các tạo vật ngóng trông sự mạc khải của con cái Thiên Chúa”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, tôi nghĩ rằng những đau khổ ở đời này không thể sánh với vinh…

Người chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ

Thứ Hai, Lễ Thánh SIMON và GIUĐA, Tông đồ – 28/10/19 Bài Ðọc I: Ep 2, 19-22 “Anh em đã được xây dựng trên nền tảng các tông đồ và các tiên tri”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, anh em không còn là khách trọ và…

O God, be merciful to me a sinner

OCTOBER 27, 2019 30th SUNDAY IN ORDINARY TIME (Lec. 150)   1)         Sirach 35:12-14, 16-18 2)         2 Timothy 4:6-8, 16-18 3)         Luke 18:9-14 Gospel related: CCC 588, 2559, 2613, 2631, 2667, 2839 The Book of Sirach tells us that God listens to the prayers of every sinner, showing no preference. Yet he shows special care to those…