Month: October 2018

Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to

Thứ Ba, Tuần 30 Thường Niên, Năm 2 – 30/10/18 Bài Ðọc I: Ep 5, 21-33 “Mầu nhiệm này thật lớn lao; trong Ðức Kitô và trong Hội Thánh”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, anh em hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ Ðức Kitô. Người…

Vấn đề Hỏa Ngục

Hỏa Ngục có thật, không là chuyện mơ hồ hoặc bịa đặt để hù dọa. Hỏa Ngục như một Biển Lửa, lửa-của-các-loại-lửa, cực mạnh và vô cùng khủng khiếp, không như lửa bình thường ở thế gian này. So với Lửa Hỏa Ngục và Lửa Luyện Hình, lửa thế gian chỉ như “gió mát” mà…

Ơn sủng tham dự thánh lễ

1. Thánh Lễ là biến cố Cal-vê nối dài. 2. Mỗi Thánh Lễ đáng giá như cuộc hiến tế sự sống, sự đau khổ và sự chết của Chúa chúng ta. 3. Thánh Lễ là sự đền tội lỗi của chúng ta mạnh mẽ nhất. 4. Trong giờ chết, những Thánh Lễ mà chúng ta…

Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 28/10/18 Bài Ðọc I: Gr 31, 7-9 “Ta sẽ lấy lòng từ bi dẫn dắt kẻ đui mù và què quặt”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Ðây Chúa phán: Hỡi Giacóp, hãy hân hoan vui mừng! Hãy hò hét vào đầu các Dân ngoại, hãy cất tiếng…