Xin giới thiệu với quý ông bà anh chị em FORMED.ORG.

Đây một website giá trị và tiện lợi để học hỏi, đào sâu chân lý đức tin, các bí tích, đời sống luân lý và lập trường Giáo Hội Công giáo về những xu hướng trong xã hội đương thời.

Trang mạng này có nhiều phim ảnh Công giáo, phim hoạt hình, các bài thuyết trình, bài giáo lý, học hỏi Kinh thánh, hạnh các thánh, sách điện tử, và những tài liệu hữu ích cho mọi thành phần tín hữu…

Để ghi danh, xin quý ông bà mở internet và vào https://cttdva.formed.org.  Quý vị cần dùng email để tạo tài khoản với FORMED; sau đó sẽ được phép sử dụng bất cứ đâu và bất cứ lúc nào nếu có internet.

FORMED cũng có application để chúng ta download xuống trên smart phone.  Xin quý ông bà tự do phổ biết cho những người thân quen ở bất cứ nơi nào quý ông bà anh chị em muốn.

We’re pleased to announce the availability of FORMED, an online service for accessing thousands of Catholic videos, audios and ebooks On Demand anytime, anywhere! As a member, you will have access to entertaining movies, inspiring audio talks, informative bible studies, and much more.

We are providing this resource free of charge to help our members learn and grow in their faith. You will also be able to easily access any featured content the we are promoting within our community from time to time. So please join us.

Also once you have signed up, don’t forget to download the free iOS or Android app to put FORMED at your fingertips.

We hope you will enjoy this incredible gift and please spread the word to others.

To sign up for FREE, just visit us here: https://cttdva.formed.org.