September 28, 2023

Link Bản Dịch Tiếng Việt Tập 1 và 2

Quyển I: Các Sứ Điệp từ năm 1973 đến 1979

Nguyên tác : TO THE PRIESTS, OUR LADY BELOVED SON

(Ấn bản tiếng Anh năm 1998)

Người dịch : Jn. M. VŨ SƠN BẢO

LƯU HÀNH NỘI BỘ

“…. Mẹ cầu xin được từ Thiên Chúa ban cho Giáo Hội vị Giáo Hoàng đã được Mẹ chuẩn bị và rèn luyện.

Ngài đã tận hiến bản thân cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ và Ngài cũng đã trọng thể trao phó cho Mẹ Giáo Hội mà Mẹ là Mẹ và là Nữ Vương.

Trong con người và công việc của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Mẹ đang phản chiếu ánh sáng rực rỡ của Mẹ, ánh sáng ấy sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn khi bóng tối càng bao trùm lên mọi sự.”

Ngày 01 tháng 01 năm 1979

Sau khi đọc và suy niệm sâu xa các Sứ Điệp Đức Mẹ ban cho Cha Stefano Gobbi, tôi không những coi đây là một đặc ân có thể ban Chuẩn Ấn (Imprimatur) cho phép xuất bản quyển sách “Nói với các Linh Mục con cái yêu dấu của Đức Mẹ”, mà nhân dịp này còn giới thiệu cho mọi người hãy đọc các Sứ Điệp này. Những Sứ Điệp này sẽ góp phần quảng bá lòng sùng kính Đức Mẹ.

Tổng Giám Mục Hưu Trí Guayaguil

Phủ Doãn Tông Tòa Ibarra

Ngày 02 tháng 02 năm 1998

Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thờ

Lời Trần Tình

Quyển sách này là một dịch phẩm từ một công trình biên chép của Linh Mục Stefano Gobbi, quyển “To the Priests, Our Lady’s beloved sons”, dịch theo ấn bản lần thứ 18, bản tiếng Anh. Chúng tôi được biết trước đây cũng đã có bản dịch quyển sách này của các Linh Mục ở quốc nội cũng như ở quốc ngoại. Chúng tôi tuy có nhiều nỗ lực tìm kiếm cách này cách khác, để có được tài liệu tham khảo và suy niệm, nhưng cho đến nay vẫn không thể tìm được.

Với nhu cầu tha thiết của các anh chị em trong Gia Đình Tận Hiến muốn đào sâu tâm tình tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria, cũng như được sự hết lòng khuyến khích và giúp đỡ của Gia Đình Tận Hiến, chúng tôi tìm được bản tiếng Anh nói trên và xin đem chút vốn liếng mọn hèn để dịch quyển sách này sang tiếng Việt, để các anh chị em trong Gia Đình Tận Hiến chúng tôi có được một tài liệu quý giá giúp cho việc chia sẻ, cầu nguyện, suy niệm và đào sâu tâm tình tận hiến nói trên. Ngoài ra chúng tôi xin khẳng định là không có một ý nào khác và cũng không xử dụng trong kinh doanh.

Chúng tôi, khi thực hiện dịch phẩm này, cũng đặt mình trong sự vâng phục Huấn Quyền của Giáo Hội, đã khuyên nhủ các con dân của Giáo Hội hãy xem quyển sách này như một tài liệu “suy niệm”, trong khi chờ phán quyết cuối cùng của Giáo Hội, cũng như nghiêm giữ lời dạy của Thánh Phaolô Tông Đồ đã để lại trong Kinh Thánh : “Anh em đừng dập tắt Thần Khí, chớ khinh thường ơn nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọi sự : điều gì tốt thì giữ; còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa.” (1 Tx 5,19).

Xin Kính Dâng Mẹ Maria dịch phẩm này là công xá của các anh chị em trong Gia Đình Tận Hiến, nhất là của người anh cả trong gia đình, đã tận tình khuyến khích và giúp đỡ mọi mặt để thực hiện dịch phẩm này; cũng là công xá của các Linh Mục Giáo Sư, còn sống hay qua đời, đã dạy dỗ, đào tạo và thông truyền kiến thức căn bản cần thiết cho hành trình đức tin khi còn theo học tại Trường Đại Học Minh Đức; và đặc biệt Kính Dâng Mẹ Maria công xá của các Sœur Agnès Xuân Chúc, Têrêsa Huyền, Ana Bích, Ana Ánh là các thợ làm vườn của Chúa trong khu vườn Tổ Chim Non thuộc Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt (gốc Thanh Hóa) dưới tấm lòng tràn đầy thương yêu của Sœur Tươi (Bà Nhất) và Sœur Nhiệm (Bà Nhì). Chúng con xin đặt dịch phẩm này dưới sự soi sáng, gìn giữ và bảo trợ của Mẹ.

Lễ Các Thánh Phêrô và Phaolô 29-06-2011

Gioan Maria Vũ Sơn Bảo 

GHI CHÚ CỦA Lm LINH GIÁM

Ấn bản thứ 15 (bằng tiếng Ý) của quyển sách này, được xuất bản vào Tháng Tư năm vừa qua, nay đã hoàn toàn hết. Nhiều yêu cầu xuất bản ấn phẩm này vẫn còn gửi đến từ khắp nơi. Thực tế đó khiến chúng ta phải suy nghĩ. Như tôi đã thấy trong phần ghi chú của các ấn bản phát hành trước đây, quyển sách này đáp ứng cho một nhu cầu tìm hiểu thâm sâu nơi phần lớn các linh hồn và cho một nhu cầu thực sự trong đời sống Giáo Hội ngày nay.

Nhưng còn có điều gì đó hơn thế nữa.

Từ việc đọc các Sứ Điệp gần đây nhất đang triển khai một luồng tư tưởng chung cho toàn bộ quyển sách, người ta nhận ra trong những Sứ Điệp ấy đang nói đến các dấu chỉ của thời buổi mà chúng ta đang sống, và các Sứ Điệp ấy nói đến một phương sách mà người ta có thể có được một sự giải thích khả tín về các dấu chỉ ấy dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần.

  • Trước hết, Đức Mẹ Maria trong các lần hiện ra tại Fatima đã tiên báo và cho biết rõ ràng về cuộc khủng hoảng sâu sắc đức tin mà ngày hôm nay đã trở nên trầm trọng và lan rộng khắp nơi. Các sai lầm liên tục lây lan trong mọi thành phần của Giáo Hội Công Giáo đem lại cho người ta sự xác tín rằng chúng ta đang sống vào thời kỳ bội giáo trầm trọng mà Thánh Phaolô đã viết trong Thư Thứ Hai gửi giáo đoàn Thê-sa-lô-ni-ca, đoạn 2, câu 3. Do đó, từ điểm này dẫn đến lời khuyên nhủ liên tục, lo lắng và thậm chí thống khổ trong các Sứ Điệp kêu gọi con người đi theo con đường đức tin đích thực, đi theo Mẹ Maria là Đức Trinh Nữ trung thành với những người đã đặc biệt phó thác bản thân mình bằng việc tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ.
  • Tiếp đến là sự diễn tả phong phú về tình hình mất đoàn kết trong lòng Giáo Hội, gây ra do việc tranh cãi chống đối Đức Giáo Hoàng và chối bỏ Huấn Quyền của Ngài. Vết thương đau đớn gây ra bởi việc ly khai với Giáo Hội của Đức Tổng Giám Mục Lefebvre không có gì khác hơn là một dấu chỉ chia rẽ sâu sắc hơn nhiều, ngay cả khi sự việc chưa được khai mở và công bố. Do đó, các Sứ Điệp liên tục đưa ra lời mời gọi hiệp nhất mạnh mẽ, khiêm nhường và can đảm với Đức Giáo Hoàng, là người đã được Chúa Giêsu Kitô trao nhiệm vụ chăn dắt đàn chiên, điều khiển đàn chiên trong tình yêu thương, là nền tảng của toàn thể Hội Thánh, và là người gìn giữ an toàn cho Hội Thánh trong đức tin và chân lý, đi theo Mẹ Maria là Mẹ của sự hiệp nhất.

–  Hơn thế nữa, thực tế ngày nay đã nổi bật lên chủ nghĩa vô thần, trong lý thuyết và trong thực tiễn, đã lan tràn trên quy mô toàn khắp thế giới. Nó đã xây dựng nên một nền văn hóa vật chất và vô thần mới, mang ra khắp nơi sự biện giải chung chung (tương đối) cho tội lỗi, tội lỗi không còn được coi là một điều xấu xa về mặt luân lý nhưng lại được ca tụng qua các phương tiện truyền thông của xã hội như là một giá trị tích cực và là một điều tốt lành. Tức là nó truyền bá khắp nơi việc thực hành rộng rãi đời sống trong tội lỗi, không còn đi xưng tội và giảm nhẹ các đòi hỏi của đời sống Kitô hữu đối với bình diện xã hội và cộng đoàn, quên đi bổn phận cá nhân của một người sống trong ân sủng của Thiên Chúa và đi theo con đường thánh thiện.

Từ đây đi đến sự việc các Sứ Điệp liên tục kêu gọi bổn phận phải hoán cải, trong một nỗ lực khổ hạnh để chiến đấu chống lại tội lỗi và đi theo con đường cầu nguyện, sám hối và thi hành hàng ngày các nhân đức đối thần như đức tin, đức cậy, đức mến và mọi nhân đức luân lý, nhất là nhân đức khiêm nhường, khiết tịnh và vâng lời,  và đi theo Mẹ Maria là một kiểu mẫu và tấm gương cho đời sống thánh thiện đối với tất cả mọi người.

  • Cuối cùng, các Sứ Điệp của Đức Mẹ liên tục và rõ ràng ám chỉ đến tính chất khải huyền của thời buổi mà chúng ta đang sống. Tính chất khải huyền này, trong thực tế, là một khía cạnh của các Sứ Điệp mà nhiều người hầu như là không thèm quan tâm đến và thậm chí lại còn xúc phạm đến nữa. Nhưng tại sao chúng ta phải ngạc nhiên ? Chẳng phải là có nhiều Sứ Điệp đang có lẽ cho thấy chúng ta thực sự đang sống trong thời buổi như thế hay sao ?

Tôi xin trình bày sự nhận xét trong tất cả các lời mang nhiều ý nghĩa mà Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã phát biểu một năm trước khi Ngài băng hà đã được ghi lại trong tác phẩm “Đức Phaolô VI Bí Ẩn”, của tác giả Jean Guitton, trang 152 và 153 :

Có một nỗi băn khoăn rất lớn ở thời buổi hiện nay trên thế giới và trong Giáo Hội, nỗi băn khoăn đó nằm ở trong vấn nạn “đức tin là gì ?” Vấn nạn đó cũng xảy ra khi tôi thầm nhắc đến câu nói khó hiểu của Chúa Giêsu trong Phúc Âm theo Thánh Luca : ‘Khi Con Người ngự đến, liệu Người có còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng ?’ (Lc 17,8). Vấn nạn đó cũng xảy ra khi có những tác phẩm trong đó bộc lộ ra việc đức tin đang suy thoái vào một số thời điểm quan trọng, khi các hàng Giám Mục tiếp tục im lặng và những tác phẩm này không còn bị coi là kỳ lạ. Đối với tôi, điều kỳ lạ là : khi tôi đọc đoạn Tin Mừng nói về thời tận mạt, tôi thực nhận ra rằng, một số các dấu chỉ về thời tận mạt đang xuất hiện  trong thời buổi này.”

Phải chăng chúng ta đang ở gần thời tận mạt ? Điều này chúng ta sẽ chẳng bao giờ được biết.

Chúng ta phải luôn giữ mình trong tư thế sẵn sàng, khi mọi sự còn có thể kéo dài một thời gian rất lâu nữa. Khi tôi nghĩ đến thế giới Công Giáo, điều làm cho tôi phải động lòng là trong đạo Công Giáo, có vẻ như đôi khi cách thức suy tư phi-Công-Giáo trội vượt hơn hẳn, và điều có thể xảy ra là cái tư tưởng phi-Công-Giáo này ngày mai sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong đạo Công Giáo. Nhưng nó sẽ chẳng bao giờ đại diện cho cách suy nghĩ của Giáo Hội. Điều cần thiết là phải có một đàn chiên nhỏ tồn tại, bất kể đàn chiên ấy nhỏ bé như thế nào chăng nữa.” (Đức Giáo Hoàng Phaolô VI).

Thế thì tại sao lại là điều chướng tai gai mắt nếu Đức Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội, ngày nay đang can thiệp một cách hết sức mạnh mẽ để hình thành cho mình một đàn chiên nhỏ bé sẽ vẫn luôn trung thành với Đức Kitô và Giáo Hội của Người ?

Điều tôi ao ước là bất cứ ai cầm trên tay quyển sách này sẽ được hỗ trợ để trở thành một phần tử của đàn chiên nhỏ bé mà Đức Mẹ đang hình thành và đang che chở mỗi ngày trong nơi trú ẩn an toàn là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ.

Đêm Giao Thừa 31-12-1989.

Để dịch chính xác theo cân nhắc các Sứ Điệp chứa đựng trong quyển sách này, lời khuyên là hãy đọc toàn bộ quyển sách này trong suy niệm.  

Phần mở đầu: PHONG TRÀO LINH MỤC THÁNH MẪU  

TIẾT MỘT: NGUỒN GỐC – TRUYỀN BÁ – LINH ĐẠO

NGUỒN GỐC

Vào ngày 08-05-1972, Cha Stefano Gobbi tham gia một chuyến hành hương đến Fatima và trong Nguyện Đường nhỏ bé kính Đức Mẹ Hiện Ra, Ngài đang cầu nguyện cho một số các Linh Mục mà ngoài việc đã tự mình từ bỏ ơn gọi, lại còn đang nỗ lực tự hình hành các hội đoàn phản nghịch lại quyền bính của Giáo Hội.

Một sức mạnh nội tâm đã thúc giục Ngài tự tin vào Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria. Dùng Ngài như một khí cụ khiêm nhường và nghèo khó, Đức Mẹ sẽ quy tụ tất cả mọi Linh Mục chấp nhận lời mời gọi tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ, hiệp nhất mạnh mẽ với Đức Thánh Cha và với Giáo Hội hiệp nhất với Ngài, và đem các tín hữu vào nơi nương ẩn an toàn trong Trái Tim từ mẫu của Mẹ.

Đó là một đạo binh hùng cường sẽ được hình thành, lan rộng khắp nơi trên thế giới và được tập hợp lại với nhau, không bằng phương tiện tuyên truyền của loài người mà bằng quyền năng siêu nhiên bật dậy lên từ chốn thầm lặng, từ lời cầu nguyện, từ chịu đựng đau khổ và từ sự trung thành liên lỷ với các bổn phận của mình.

  Tải xuống toàn bộ cuốn sách

⇒  Nghe đọc các thông điệp và bài chia sẻ của Lm Peter Lê Thanh Quang

  Tải xuống máy:

1981-ÁNH SÁNG VÀ VINH QUANG THIÊN CHÚA

1988-SỐ 371 -396 ÁNH SÁNG CHIẾU SOI TRẦN GIAN-P1

1989-SỐ 397- 416 LẠY CHÚA GIÊSU XIN HÃY ĐẾN

1990-SỐ 417 -440 – MẸ KHI NGƯỜI ĐẾN LẦN THỨ HAI

LINH MỤC CON CƯNG CỦA ĐỨC MẸ 01 -190 Cha Gobi (tập I)

LINH MỤC CON CƯNG CỦA ĐỨC MẸ 2

Ω