Month: March 2018

Giêsu Nazarét chịu đóng đinh, đã sống lại

Thứ Bảy Tuần Thánh (Lễ Ðêm) – 31/03/18 Ðêm Thánh Vọng Chúa Phục Sinh (Ðề nghị đọc chín bài đọc, bảy bài Trích ở Cựu Ước và hai bài trích ở Tân Ước. Nếu hoàn cảnh không cho phép, và khi có lý do đặc biệt, có thể bớt số bài đọc. Nhưng phải đọc…

Một kinh nghiệm đẹp về lời cầu nguyện của trẻ em

Sơ Grace Candiru thuộc dòng Nữ tu truyền giáo Đức Maria Mẹ Giáo hội ở Uganda. Sơ đã làm việc trong ngành truyền thông hơn 20 năm và đã nhận 2 giải thưởng truyền thông quốc tế. Từ năm 2017, sơ Candiru là giám đốc truyền thông của Hiêp hội Nữ tu miền Đông và…

Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta

Thứ Sáu Tuần Thánh – 30/03/18 Kỷ Niệm Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Phần Thứ Nhất: Phụng Vụ Lời Chúa Bài Ðọc I: Is 52, 13-53, 12 “Người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta”. (Bài ca thứ tư của người Tôi Tớ Chúa) Trích sách Tiên tri Isaia. Này tôi tớ Ta…

Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng

Thứ Năm Tuần Thánh – 29/03/18 Bài Ðọc I: Xh 12, 1-8. 11-14 “Những chỉ thị về bữa Tiệc Vượt qua”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê và Aaron ở đất Ai-cập rằng: Tháng này các ngươi phải kể là tháng đầu năm, tháng thứ nhất. Hãy nói với…

Con Người sẽ ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn

Thứ Tư Tuần Thánh – 28/03/18 Bài Ðọc I: Is 50, 4-9a “Tôi đã không che mặt tránh những người chửi mắng, nhưng tôi biết tôi sẽ không phải thẹn thùng”. (Bài ca thứ ba của người Tôi Tớ Chúa) Trích sách Tiên tri Isaia. Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn…

Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu

Phim Công Giáo : Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu ( Thuyết Minh ) https://www.youtube.com/watch?v=yCYO4f5urAc Tóm tắt 24 giờ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô Tôi tớ Chúa Luisa Piccarretta là Ái nữ thơ bé của Thánh ý Chúa. Trong cuộc khổ nạn của Chúa bà là chứng nhân trong cuộc thống khổ của…

Thầy nói thật cho con biết: trước khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần

Thứ Ba Tuần Thánh – 27/03/18 Bài Ðọc I: Is 49, 1-6 “Ta đã làm cho con nên sự sáng các dân tộc, để con trở thành ơn cứu độ Ta ban cho đến tận cùng trái đất”. (Bài Ca thứ hai của người Tôi tớ Chúa) Trích sách Tiên tri Isaia. Hỡi các đảo,…

Mẹ Là Khởi Điểm Của Thời Đại Mới

1985     MẸ LÀ KHỞI ĐIỂM CỦA THỜI ĐẠI MỚI 302 1-1-1985                          Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa.      Mẹ là khởi điểm của thời đại mới a  “Các con yêu dấu, hôm nay các con đang hiệp nhất với toàn thể Giáo Hội mừng kính Mẹ là Mẹ thật Thiên Chúa và Mẹ các…

Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta

Thứ Hai Tuần Thánh – 26/03/18 Bài Ðọc I: Is 42, 1-7 “Người sẽ không lớn tiếng; không ai nghe tiếng người ở công trường”. Trích sách Tiên tri Isaia. Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn, Ta hài lòng về người. Ta ban Thần trí Ta trên…

Người đã tự hạ mình; vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người

CHÚA NHẬT LỄ LÁ, NĂM B – 25/03/18 Kiệu Lá: Bài Phúc Âm: Mt 11, 1-10 “Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi các ngài đến gần Giêrusalem ngang qua Bêtania, gần núi Cây Dầu, thì Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo…