May 28, 2023

image002-2Năm 1917 Đức Mẹ hiện ra với 3 trẻ tại Fatima và phán bảo rằng: “Mẹ đến để cảnh báo loài người phải CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG và xin chúa thứ tha các tội lỗi của họ. Người ta phải LẦN CHUỖI MÂN CÔI và phải lần chuỗi mỗi ngày. Hãy TÔN SÙNG TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI MẸ và hãy hy sinh cầu cho các tội nhân.

Khi làm một việc lành các con hãy thân thưa với Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng kính Chúa sự hy sinh…này vì lòng yêu mến Chúa để xin cho kẻ có tội được ơn ăn năn trở lại và để đền bù các lỗi nghịch xúc phạm đến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.

Feb 18 – Họp Tiệc Ly Cầu Nguyện Với Đức Mẹ

Họp Tiệc Ly Cầu Nguyện Với Đức Mẹ

Họp Tiệc Ly

CẦU NGUYỆN VỚI ÐỨC MẸ

Thông Điệp 1: Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ

Thông Điệp 2

Cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi với Đức Mẹ Maria, nghe một số thông điệp của Mẹ trong tác phẩm “Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ” và DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM VẸN SẠCH MẸ MARIA.

 1. PHONG TRÀO LINH MỤC – LỜI GIỚI THIỆU TỪ ROMA, NƯỚC Ý

marian-main-book

Hiện nay Phong Trào Linh Mục Của Mẹ Maria gồm vài Hồng Y, 350 Gíám Mục, 150.000 Linh Mục triều và dòng, cũng như hàng chục triệu giáo dân khắp năm châu. Các đường nét hưóng dẫn của Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu được trình bầy trong cuốn sách tựa đề “Gửi các Linh Mục, con yêu của Đức Mẹ” bao gồm các bài suy niệm của cha Gobbi.

Linh đạo của Phong Trào được tóm gọn trong ba điểm: thánh hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng và với Giáo Hội hiệp nhất với người, và dẫn đưa tín hữu vào cuộc sống tín thác cho Đức Mẹ.

Bản dịch tiếng Việt của sách đã được Linh Mục Lê Quang hoàn thành cách đây 16 năm (1999), nhưng mới được chị Kim Tuyến hoàn chỉnh trong tháng 3 năm 2015. Là thành viên của Phong Trào Linh Mục Của Mẹ Maria tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng mọi người cuốn sách quý này. Hy vọng linh đạo được trình bầy ở đây giúp chúng ta tất cả biết thánh hiến cuộc sống cho Đức Mẹ và ngày càng trở thành giống Chúa Giêsu Con Yêu của Mẹ hơn.

Roma 22-3-2015

Linh Mục Giuse Hoàng Minh Thắng

 1. LỜI DỊCH GIẢ

img_a0257

Tôi vào Phong Trào Linh Mục của Mẹ cuối năm 1997, tôi đã cảm thấu một kế hoạch Thiên Chúa dùng Mẹ Maria qua cha Gobbi để quy tụ các Linh mục rồi đến các nhóm Giáo dân tín thác vào Chúa trong thời kỳ thử thách đức tin sắp đến và tình trạng mất đức tin của nhiều người hiện nay. Tôi vui mừng giới thiệu cuốn sách Cùng Các Linh Mục con ưu ái của Mẹ đến với mọi người, đây là những Lời Đàm Thoại Nội Tâm (interior locution) do cha Don Stefano Gobbi nhận được. Các sứ điệp từ năm 1973 đến 1990 do cha Dominic Lê Thành Nghĩa, OP. chuyển dịch.

Tôi đã cố gắng chuyển dịch các thông điệp từ năm 1991 đến 1997, thực sự tôi chưa hoàn tất và đã để công việc dở dang mãi 16 năm (1999-2015), cho đến khi chị Kim Tuyến mong muốn đọc tiếp phần còn lại các sứ điệp qua cha Gobbi, tôi mới tìm lại các sứ điệp này. Chị Kim Tuyến giúp sửa đổi và sắp xếp trước khi chuyển cho chị Kim Hà (www.memaria.org) để phổ biến cho mọi người.

Khi đọc các sứ điệp này, chúng ta đối chiếu với Thánh Kinh, nhất là sách Khải Huyền, chúng ta hiểu nhiều hơn về thời đại chúng ta đang sống. Thiên Chúa đầy Lòng Thương Xót luôn mời gọi chúng ta trông cậy và đặt hết niềm tin chúng ta vào Chúa. Dầu hoàn cảnh có khó khăn cho đức tin, Chúa luôn dẫn dắt Hội thánh đến chiến thắng cuối cùng trên sự dữ, Giáo Hội sẽ thánh thiện hơn như Tân Nương điểm trang lộng lẫy kết hiệp trong tình yêu với Đức Kitô.

Về thời gian, cha Gobbi nói đến thời đại thanh tẩy, chúng ta đừng tính toán theo toán học vào một năm cố định nào, vì thời gian của Chúa là thời gian của Lòng Thương Xót, của tình yêu. Khi con người đã tự hoán cải về với Chúa thì đâu cần hình phạt thanh tẩy. Chúng ta nhớ câu chuyện Giona và thành Ninivê, tiên tri Giona đã công bố “còn 40 ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá đổ” (Giona 3, 4), nhưng mọi người ở Ninivê đã hoán cải, và 40 ngày đó kéo dài đến mấy ngàn năm vẫn chưa xảy ra.

Khi đọc những sứ điệp này chúng ta nên lập những nhóm HỌP TIỆC LY CẦU NGUYỆN VỚI Đức Mẹ bằng kinh Mân Côi và đọc sứ điệp chung với nhau để xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt Giáo hội và mỗi người chúng ta tận hiến cho Mẹ và hiệp nhất với Đức Thánh Cha để cùng với Chúa Giêsu tôn vinh và thực hiện thánh ý Chúa Cha. Xin Mẹ Maria quy tụ chúng ta chung quanh Chúa Giêsu nhờ Thánh Thần tình yêu là Linh hồn của Giáo Hội giúp chúng ta làm chứng nhân cho Sứ Điệp Tin Mừng của Chúa trong thời đại hôm nay.

Arkansas, Lễ Truyền Tin 25-3-2015

Linh Mục Peter Lê Quang

 1. GHI DANH VÀO PHONG TRÀO: CÁC LINH MỤC xin ghi danh vào The Marian Movement of Priests. PO Box 8, St. Francis, Maine 04774-0008  USA.

Còn giáo dân ghi danh với những Linh mục điạ phương của mình để họp Cầu nguyện với nhau hàng tuần và chia sẻ Sứ điệp Đức Mẹ với nhau.

Chương trình HỌP TIỆC LY CẦU NGUYỆN VỚI Đức Mẹ in ở cuối sách “Cùng Các Linh Muc Con Cưng Của Mẹ”. Linh mục linh hướng ghi danh sách và báo lên trung ương. Đây không phải là Hội Đoàn, nhưng là tinh thần cầu nguyện và ý thức tình trạng hiện tại của thế giới, để chúng ta giữ vững đức tin khỏi những lạc thuyết và thời kỳ lực lượng Hỏa ngục đang tấn công Giáo hội cực kỳ cao độ như hôm nay. Giáo hội trải qua thời kỳ bách hại.

Có thể ghi danh qua các email này: radiolongchuathuongxot@gmail.com; johntrancsjb@gmail.com; hoivnssa@gmail.com; Ghi Tên Thánh, Họ Và Tên, số phone, Email, số địa chỉ nhà. Ghi danh miễn phí.

Nếu chúng ta hàng ngày Lần Chuỗi Kinh Mân Côi thì nên hưởng ứng chương trình cầu nguyện sau đây: HỌP TIỆC LY CẦU NGUYỆN VỚI ÐỨC MẸ (chương trình này đã được in ở cuối cuốn sách:”Cùng Các Linh Muc Con Cưng Của Mẹ do LM Gobbi đã được Đức Mẹ Maria mạc khải và ghi ra. LM Peter Quang Lê đã dịch ra tiếng Việt từ 16 năm trước (1999) nhưng mãi đến cuối tháng 10-2015 mới được Nhà Xuất Bản Giờ Của Mẹ phát hành.

Quý vị có thể download audio book về 2 cuốn sách Cùng Các LM Con Cưng Của Mẹ, và đọc sách này trên mục Sách Online của http://www.memaria.org.

 

HỌP TIỆC LY

CẦU NGUYỆN VỚI ÐỨC MẸ (CENACLES)

 

cenaclesLạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến, xin hãy đến nhờ lời cầu bầu đầy thần thế của Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria, Bạn Tình Chí Ái của Ngài. (3 lần)

Kinh Tin Kính –  Ý cầu nguyện tự phát.

Kinh Lạy Cha – 3 kinh Kính Mừng, Sáng Danh

Lần Chuỗi Mân Côi: Suy niệm các mầu nhiệm: Vui – Sáng – Thương – Mừng. Sau mỗi chục kinh đọc:

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các Linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những Linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Giêsu, Maria, Giuse, con mến yêu, xin cứu các Linh hồn.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến,/ xin hãy đến nhờ lời cầu bầu đầy thần thế của Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria,/ Bạn Tình Chí Ái của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Ôi Bí tích cực thánh, Bí tích thần linh, mọi phút giây, chúng con ngợi khen và cảm tạ Ngài.

Sau khi lần chuỗi xong, đọc kinh Lạy Nữ Vương.

Lạy Rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.

Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

 1. Lạy Cha,/ Con một Cha đã sắm sẵn cho chúng con/ phần thưởng cứu rỗi đời đời,/ bởi công Người đã sống,/ đã chết và đã sống lại. Nay chúng con kính nhớ các mầu nhiệm ấy/ trong phép Rất Thánh Mân Khôi Ðức Trinh Nữ Maria,/ thì xin Cha ban cho chúng con được bắt chước gương lành/ tích chứa trong các mầu nhiệm ấy,/ và lãnh phần thưởng hứa ban./ Nhờ Ðức Giêsu Ki-Tô,/ Chúa chúng con. Amen
 2. “Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, xin bảo vệ chúng con nơi trận chiến và chống lại sự quỷ quyệt, cùng những cạm bẫy của ma quỷ. Chúng con khẩn cầu xin Chúa hãy trừng phạt chúng. Ôi Tổng Lãnh của đạo binh thiên đàng, qua quyền năng của Thiên Chúa, xin đẩy lui quân Satan vào địa ngục và tất cả quỷ thần đang lảng vảng trên thế giới tìm cách làm hư hại các linh hồn. Amen.”

CẦU NGUYỆN THEO Ý ÐỨC THÁNH CHA:

 1.        KINH LẠY CHA, KÍNH MỪNG, SÁNG DANH.
 2. Ðọc Thông Ðiệp Ðức Mẹ:Cùng Các Linh Mục, con cưng của Ðức Mẹ. – Cần suy niệm những  sứ điệp của Mẹ để phác thảo cách đơn sơ và chiếu sáng trên cuộc lữ hành của chúng ta để tăng trưởng trong tình yêu và trong đời sống với Mẹ nhờ tận hiến cho Trái Tim Vẹn sạch Mẹ.

KINH DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM VẸN SẠCH MẸ MARIA

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ Thương Xót, Nữ Vương Trời Đất, Nơi ẩn náu của tội nhân, là những người thuộc về phong trào của Mẹ, chúng con xin dâng mình cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ cách riêng.

Bằng việc dâng mình này, chúng con chủ yếu sống với Mẹ và nhờ Mẹ, tất cả những bổn phận chúng con đã lãnh nhận khi chịu phép Rửa tội.

Chúng con thề hứa sẽ trở lại cuộc sống nội tâm mà Phúc Âm cấp bách đòi hỏi. Việc trở lại này sẽ giải thoát chúng con khỏi những dính bén vào bản thân, những hòa giải dể dải với trần thế, để như Mẹ, chúng con có thể luôn luôn thực hành Thánh Ý Chúa Cha.

Ôi Mẹ rất dịu dàng thương xót, khi phó dâng đời sống và ơn gọi người Kitô hữu cho Mẹ, để sống theo chương trình phần rỗi của Mẹ trong giờ quyết liệt của thế giới này, chúng con thề hứa sẽ sống theo ý Mẹ, nhất là tinh thần cầu nguyện và đền tạ mới, sốt sắng tham dự Thánh Lễ, và tham gia công việc tông đồ, hằng ngày đọc kinh Mân Côi, sống đời nhiệm nhặt theo Phúc Âm, nêu gương tốt cho mọi người về việc tuân giữ luật Chúa, và thực hành các nhân đức, nhất là nhân đức trong sạch.

Chúng con thề hứa sẽ hiệp nhất với Đức Thánh Cha, với Hàng Giáo Phẩm, và các Linh Mục, để thiết lập hàng rào ngăn chặn sự đối đầu đang lớn mạnh chống lại Quyền Giáo Huấn của Giáo Hội, đe dọa chính nền tảng Giáo Hội.

Dưới sự che chở của Mẹ, chúng con muốn nên các Tông đồ hiệp nhất cầu nguyện và yêu mến Đức Thánh Cha, hiện rất cần thiết. Chúng con nài xin Mẹ che chở Ngài cách riêng.

Sau hết, chúng con thề hứa sẽ hết sức dẫn đưa các Linh hồn mà chúng con tiếp xúc về việc sùng kính Mẹ.

Vì ý thức rằng nạn vô thần đã gây nên đỗ vỡ đức tin cho nhiều người, tội phạm thánh đã xâm nhập vào Đền Thánh Chúa, sự dữ và tội lỗi đang càng ngày càng lan tràn khắp thế giới, với đầy lòng tin tưởng, chúng con cả dám nhìn lên Mẹ, nài xin và trông mong Mẹ ban ơn phần rỗi cho mọi người.

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ khoan nhân, thương xót và từ ái. Amen.

5su vui

 1991

 CON ĐƯỜNG

DẪN TỚI KỶ NGUYÊN MỚI 

 441            

Bubbio (Vicenza, Ý Ðại Lợi) 01-01-1991

Lễ Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa 

Công Bố Kỷ Nguyên Mới 

 1. “Trong ánh sáng Thiên chức làm Mẹ Thiên Chúa của Mẹ, các con bắt đầu năm mới trong cầu nguyện và tin tưởng. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa thật sự. Trong đêm thánh Giáng Sinh, Ðấng được Mẹ sinh ra và được đặt trong máng cỏ với biết bao yêu thương trìu mến, bao phủ bằng sự khiêm hạ và nghèo khó khôn tả, Người là Con thật của Thiên Chúa, Ngôi Lời của Chúa Cha, hóa thành nhục thể trong cung lòng Trinh nữ Mẹ, Hình ảnh của bản thể và sự huy hoàng của vinh quang Thiên Chúa.
 2. Do ý muốn của Chúa Giêsu Con của Mẹ, Mẹ cũng đã trở thành Mẹ các con.
 3. Là Mẹ, Mẹ gần gũi mỗi người để giúp các con thực thi kế hoạch của Cha các con trên trời vào thời gian đã được trao ban cho các con. Kế hoạch này là ý muốn Thiên Chúa được các con hoàn thành. Và ý muốn này là các con phải nên thánh. Vì vậy, Mẹ giúp các con và đồng hành với các con để ý muốn Thiên Chúa được các con thực hiện trên con đường hoàn thiện, và như thế, bằng đời sống, các con có thể làm vinh danh Chúa Ba Ngôi Chí Thánh tới tột đỉnh vinh quang.
 4. Là Mẹ, Mẹ gần gũi Giáo Hội, ái nữ yêu dấu nhất của Mẹ. Trong những lúc này, Giáo-Hội được kêu gọi sống những giờ hấp hối, những giờ của vườn Giêtsêmani, những giờ hiến dâng làm của tế lễ trên núi Calvariô.
 5. Ðầu năm mới này, trên con đường Calvariô, Mẹ đang gặp tất cả con cái Mẹ; hướng dẫn và bảo vệ cách đặc biệt Ðức Giáo Hoàng mà Mẹ yêu mến, các Giám Mục, các Linh Mục, Tu sĩ và tín hữu. Những con cái yêu dấu này của Mẹ, hôm nay chúng phải vác thập giá nặng nề biết chừng nào! Thập giá của sự bỏ đạo và thiếu lòng tin; thập giá của tội lỗi và vô số những sự phạm thánh; thập giá của sự bỏ rơi và chối từ; thập giá của sự lên án và đóng đinh.
 6. Về phần Giáo Hội của Mẹ, giờ phút của sự đổ máu  và sự hiến tế đẫm máu của Giáo Hội đã gần kề. Ðặc biệt trong những lúc này, Mẹ luôn luôn ở cạnh ái nữ đau đớn và khổ sở này của Mẹ, như Mẹ đã đứng dưới Thập Giá, trên đó Chúa Giêsu đã được hiến tế cho sự cứu chuộc chúng ta.
 7. Là Mẹ, Mẹ ở bên nhân loại đáng thương này, đang bị đè ép dưới sức nặng của sự ương ngạnh khước từ Thiên Chúa và luật tình yêu của Người. Họ đã lìa xa Chúa biết bao! Họ đã muốn xây dựng cho mình một nền văn minh vô  thần và duy vật; những giá trị mới đã được đề xướng, những giá trị căn cứ trên sự thỏa mãn tất cả mọi dục vọng, tìm hưởng mọi thú vui xác thịt, trên sự chính đáng hóa mọi rối loạn luân lý. Như vậy, tình yêu đã bị thay thế bằng ích kỷ và hận thù; đức tin bị thay bằng tự ái và vô tín ngưỡng; hy vọng bị thay bằng tham lam và dục vọng; sự công chính bị thay bằng dối trá và lường gạt; lòng tốt bị thay bằng hiểm độc và cứng lòng.
 8. Satan đã hát lên bài ca chiến thắng của nó vì nó đã đem tội lỗi vào trong các linh hồn và đem chia rẽ vào trong các gia đình, trong xã hội, trong nội bộ các quốc gia và giữa các quốc gia. Bởi thế hoà bình chưa bao giờ từng bị đe dọa như trong thời đại các con. Các con đang bắt đầu năm mới này dưới sự đe dọa nặng nề của sự tranh chấp có thể trở thành ngòi nổ của thế chiến thứ ba kinh hoàng.
 9. Các con yêu dấu, hãy cầu nguyện và đền tội, vì bây giờ các con đã bước vào thời kỳ của cuộc đại trừng phạt. Chúa sẽ gởi đến sự thanh tẩy trái đất. Hãy gia tăng khắp mọi nơi những cuộc hội họp tĩnh tâm cầu nguyện mà từ lâu Mẹ đã thúc giục các con, và đừng để mình bị lung lạc bởi sự sợ hãi hay chán nản. Hãy có lòng trông cậy mạnh mẽ vào sự can thiệp và sự cầu bầu có thế lực của Mẹ trên trời của các con.
 10. Cuộc khổ nạn lớn lao đang chờ đón các con, là để chuẩn bị các con sẵn sàng cho sự khai sinh kỷ nguyên mới đang đến trên thế giới. Hãy sống năm mới này trong Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, nơi ẩn náu mà Mẹ đã chuẩn bị cho các con trong thời kỳ nặng trĩu đau thương này, cho từng người và cho mọi dân tộc. Như thế các con khỏi phải lo sợ. Nỗi thống khổ các con sẽ tăng lên cùng với sự gia tăng thử thách là những cái đã bắt đầu.
 1. Mẹ là sự công bố kỷ nguyên mới trong bóng tối sâu thẳm của thời đại này, thời đại của các con. Nếu các con sống với Mẹ, các con có thể thoáng thấy cái tia sáng lờ mờ của những thời đại mới đang đón chờ các con. Hãy trông vào tia sáng này và sống trong bình an của tâm hồn và trong hy vọng. Hỡi các con yêu dấu đã tận hiến cho Mẹ, nếu các con mãi mãi ở lại trong Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, ngay lúc này các con có thể bắt đầu kỷ nguyên mới của sự thánh thiện và ân sủng, của ánh sáng và sự tinh tuyền, của tình yêu và bình an.
 2. Vậy, trong thời gian của cuộc đại thử thách, các con hãy đem cống hiến cho mọi người đặc ân của sự hiện diện đầy tình mẫu tử của Mẹ, và các con sẽ là những nhựa thơm ngọt ngào êm dịu mà mọi nạn nhân đều ước ao, cần thiết cho bao vết thương lở loét rỉ máu.
 3. Ðầu năm mới này, mở cửa cho thập niên cuối cùng của thế kỷ này, sẽ được đánh dấu bằng những biến cố nghiêm trọng và quyết định. Mẹ ấp ủ các con trong sâu thẳm của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, và Mẹ chúc lành cho các con nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần.”

Trích đoạn trên đây thuộc phần mở đầu của sách “Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ” 

Download – Tải xuống toàn bộ cuốn sách