Thông Điệp

Cùng Các Linh Mục Con Cưng của Mẹ

và bài chia sẻ của

Lm Peter Quang Lê 

img_a0257

Thông Điệp 23 ⇒ Thông Điệp 22Thông Điệp 21Thông Điệp 20 ⇒ Thông Điệp 19 ⇒ Thông Điệp 17  ⇒  Thông Điệp 16  ⇒  Thông Điệp 15  ⇒  Thông Điệp 14  ⇒  Thông Điệp 13  ⇒  Thông Điệp 12  ⇒  Thông Điệp 11  ⇒  Thông Điệp 10  ⇒  Thông Điệp 9  ⇒  Thông Điệp 8  ⇒  Thông Điệp 7  ⇒  Thông Điệp 6   ⇒  TĐSố 4  ⇒   TĐSố 3  ⇒  Thông Điệp số 2  ⇒  Thông Điệp số 1

♦♦♦

Thông Điệp 289

Thông Điệp 288   ⇒   287   ⇒   286   ⇒   285 

 Thông Điệp 282   ⇒   Thông Điệp 281

♦♦♦

330  ⇒  328  ⇒  327   ⇒   Thông Điệp 326   ⇒    325   ⇒   Thông Điệp 324 

 Thông Điệp 323   ⇒   Thông Điệp 322   ⇒   Thông Điệp 321   ⇒   Thông Điệp 320

♦♦♦

Thông Điệp 459  ⇒   Thông Điệp 457   ⇒   Thông Điệp 456

♦♦♦

Thông Điệp 604   ⇒   Thông Điệp 602   ⇒   Thông Điệp 601  ⇒   Thông Điệp 600

Thông Điệp 599   ⇒   Thông Điệp 598   ⇒   Thông Điệp 597  ⇒   Thông Điệp 596

595 Thông Điệp   ⇒   594 THONG DIEP   ⇒   593 THONG DIEP   ⇒   592 THONG DIEP

591 THONG DIEP    ⇒   590 THONG DIEP CHIA SE SEP 24

589 THONG DIEP + CHIA SE SEP 23   ⇒  588 THONG DIEP + CHIA SE SEP 17

587 THONG DIEP + CHIA SE SEP 16   ⇒  586 THONG DIEP + CHIA SE SEP 10

585 THONG DIEP + CHIA SE SEP 09   ⇒  584 THONG DIEP  ⇒  583 THONG DIEP

582 THONG DIEP  ⇒  580 THONG DIEP   ⇒  579 THONG DIEP  ⇒  578 THONG DIEP

577 THONG DIEP + CHIA SE AUG 12 ⇒  576 THONG DIEP + CHIA SE AUG 06

575 THONG DIEP + CHIA SE AUG 05  ⇒  THÔNG ĐIỆP 574 + CHIA SẺ  30 – 7

THÔNG ĐIỆP 573 + CHIA SẺ  29 – 7  ⇒  Thông Điệp 572  ⇒  Thông Điệp 571

Ω

Tham khảo thêm…

⇒   Đọc sách Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ

§

 Cách 1:

Tải xuống máy, nhấn chuột phải vào  bài giảng,

chọn “Save link as…” rồi lưu trữ  “tên bài giảng.mp3” vào máy.

 Cách 2:

Khi mở ra nghe bài giảng,

bên tay phải có mũi tên chỉ xuống 

ấn vào đó để tải xuống máy