December 2, 2022

Anh Cung là cộng tác viên thường xuyên và nhiệt thành của đài phát thanh.

Anh tham gia trong việc lần chuỗi, đọc truyện thánh và nhất là đánh đàn cho chị Liên hát rất nhiều bài trong các chương trình cầu nguyện.

Đặc biệt là các bài hòa tấu Piano của anh được dùng làm nhạc nền cho các audio truyện thánh trên đài phát thanh và youtube.

Mỗi lần chúng ta nghe tiếng đàn piano qua các audio truyện, xin thêm một lời kinh cầu cho anh sớm vào nước Chúa.