October 3, 2023

Mọi sự giúp đỡ xin quý ân nhân gửi về địa chỉ hay số tài khoản của con: Linh mục Phaolô Đinh Tiến Thảo, nhà thờ Ngọc Đường, thôn Vân Ngọc, xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Điện thoại: 0973769567. Số tài khoản: 3504205019198; Ngân hàng Agribank, chi nhánh Cẩm Thủy, Thanh Hóa.

Quý ân nhân ở Hoa Kỳ có thể gửi trực tiếp cho Lm Peter Lê Thanh Quang qua Zelle 479- 522- 4245 hay email:radiolongchuathuongxot@gmail.com

Xin trân trọng cảm ơn!