May 28, 2023

LM Peter Lê Thanh Quang  xin thông báo với quý thính giả đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót , về việc đăng các bài của LM Peter Lê Thanh Quang trên youtube, facebook.v..v..

Hiện nay, tôi có livestream Thánh lễ mỗi ngày, dạy giáo lý dự tòng, chia sẻ về Hội tam điểm…., và được post lên website của đài phát thanh Lòng Chúa thương xót,  youtube, facebook với tên của tôi hay tên radioltxc.

Gần đây có một số youtube và Facebook lấy các bài của tôi  post lên trang của họ , trên các bài đó không có ghi lấy từ đâu , vì vậy xin thông báo với quý vị vể quyền tác giả như sau:

1- Tất cả các bài của tôi được post lên các trang mạng đều có tên LM Peter Lê Thanh Quang radioltxc.

2- Quý vị có thể share hoặc copy để chia sẻ với mọi người,

3- Nhưng nếu để kinh doanh hoặc cắt sửa thì phải có sự đồng ý của tôi .

Cảm ơn quý vị đã nghe và chia sẻ các bài của đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót. Xin Chúa chúc lành cho quý thính giả