Day: June 20, 2021

Tự Hạ Trước Nhan Chúa

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Tự Hạ Trước Nhan Chúa Tự giác “Tôi sẽ thưa cùng Chúa, dầu tôi là bụi tro” (Gen.18,27). Nếu con tự tôn, là chính Chúa sẽ phản lại con và tội lỗi con sẽ bị phơi bày, mà con không thể chối cãi được. Nhưng nếu con biết tự hạ và tự…

Hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã

Thứ Hai, Tuần 12 Thường Niên, Năm I – 21/06/21 BÀI ĐỌC I: St 12, 1-9 “Abram ra đi như Chúa đã truyền dạy”. Trích sách Sáng Thế. Khi ấy, Chúa phán cùng Abram rằng: “Ngươi hãy từ bỏ quê hương, họ hàng và nhà cửa cha ngươi mà đi đến xứ Ta chỉ cho.…