Day: June 10, 2021

Biết Ơn Chúa

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Biết Ơn Chúa  Thú siêu việt Được sinh ra để làm việc, sao bạn lại tìm an nghỉ ? Hãy sẵn sàng chịu đựng hơn là được an ủi, vác khổ giá hơn là được vui hưởng. Nếu có thể được an ủi và hoan lạc thiêng liêng mãi, thì người đời…

Tên lính đâm thủng cạnh sườn Người, và máu cùng nước chảy ra

Thứ Sáu, Lễ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU, NĂM B – 11/06/21 BÀI ĐỌC I: Hs 11, 1b, 3-4, 8c-9 “Quả tim Ta thổn thức trong Ta và ruột gan Ta bồi hồi”. Trích sách Tiên tri Hôsê. Đây Thiên Chúa phán: “Lúc Israel còn niên thiếu, Ta đã yêu thương nó, và Ta đã gọi…