Day: June 6, 2021

Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó

Thứ Hai, Tuần 10 Thường Niên, Năm I – 07/06/21 BÀI ĐỌC I: 2 Cr 1, 1-7 “Thiên Chúa an ủi chúng tôi để chính chúng tôi có thể an ủi những ai lâm cảnh gian truân”. Khởi đầu thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Phaolô, Tông đồ của…

Phép lạ Thánh Thể tại Legnica, Ba Lan

Từ 4 năm nay, trong một nhà nguyện của đền thánh dâng kính thánh Giacinto Odrowaz ở Legnica, phía tây nước Ba Lan, rất đông tín hữu hành hương cầu nguyện trước một mặt nhật có Mình Thánh với các vết máu. Nhiều người được ơn lành bệnh, được ơn hoán cải, thay đổi đời…

Ông Jaques Salaun, 16 năm bất toại được chữa lành

PHÉP LẠ LỘ ĐỨC Ông Jaques Salaun, 16 năm bất toạ được chữa lành (1/9/1993) Hãy Ðứng Dậy và Ði (Mt 9,5) Ðã 16 năm qua, ông Jaques Salaun là một bệnh nhân tê liệt, phải ngồi xe lăn, mỗi lần xê dịch phải nhờ đến con cháu. Ông bị bệnh ngạnh kết từng mảnh…

Người An Bình Thực

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Người An Bình Thực Tự ổn định Hãy thiết lập An Bình nơi tâm hồn bạn, rồi bạn sẽ làm cho người khác bình an. Người chuộng hòa bình, thì hữu ích hơn người thông giỏi. Người đam mê làm cho thiện thành ác và dễ tin điều ác. Người công chính…

Tâm Hồn Trong Trắng Chí Lực Đơn Thành

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Tâm Hồn Trong Trắng Chí Lực Đơn Thành Đôi cánh nhiệm Con người nhờ hai cánh để cất bổng mình vượt trên thế sự là : đức đơn sơ và lòng trong sạch. Đơn sơ trong ý chí và trong sạch trong tâm tình. Đơn sơ để đến cùng Chúa, trong sạch để…

Tự Giác

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Tự Giác Đừng quá tự tín Ta đừng quá tự tín, vì thường ta thiếu ơn Chúa soi sáng và rất kém hiểu biết. Ta ít sáng suốt lắm và chút ít đó, chỉ coi thường một chút là mất hết. Thường khi ta cũng không nhận thấy được rằng linh hồn…

Niềm Vui Của Một Lương Tâm Tốt

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Niềm Vui Của Một Lương Tâm Tốt Cái vui thật “Vinh dự của người lương thiện là được lương tâm tốt chứng quả cho” (Cor. 5,12). Nếu có một lương tâm tốt, bạn sẽ được vui thỏa luôn. Lương tâm tốt chịu đựng được mọi sự, và cảm thấy vui sướng cả…