Day: October 27, 2018

Ích Lợi Xin Lễ Cho Các Linh Hồn và Cho Chính Mình

Giáo hội dâng lễ Misa như Chúa đã dạy để “loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến” (Lời tung hô sau tryền phép). Thánh lễ cũng được dâng lên để thờ phượng Chúa, tạ ơn Chúa, đền bù tội lỗi nhân loại và…

Hành Hương Đức Mẹ Guadalupe

HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ GUADALUPE FEB 18 – 22, 2019 LINH HƯỚNG:   REV. PETER QUANG LE,   PHONE 479 522 4245 1301 Frank St. Barling, AR 72923  Email: peterlequang@hotmail.com   MONDAY, FEB 18, 2019: Xe Bus đón tại phi trường MEX  lúc 4:30pm về Hotel Villa Quijotes, Moctezuma 20, Mexico city, Mexico. Check in Hotel xong, 6:00pm…

Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy

Thứ Bảy, Tuần 29 Thường Niên, Năm 2 – 27/10/18 Bài Ðọc I: Ep 4, 7-16 “Ðức Kitô là đầu, nhờ Người mà toàn thân thể được lớn lên”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô, Anh em thân mến, mỗi người trong chúng ta đã được ban ơn tuỳ theo lượng Ðức…

Trang mạng giá trị Formed.org

Xin giới thiệu với quý ông bà anh chị em FORMED.ORG. Đây một website giá trị và tiện lợi để học hỏi, đào sâu chân lý đức tin, các bí tích, đời sống luân lý và lập trường Giáo Hội Công giáo về những xu hướng trong xã hội đương thời. Trang mạng này có nhiều…