June 10, 2023

MI-KHA

CHƯƠNG 1 

1 Có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Mi-kha, người Mô-re-sét, dưới thời các vua Giu-đa là Giô-tham, A-khát và Khít-ki-gia: đây là điều ông đã thấy liên quan đến Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem.

I. ÍT-RA-EN BỊ KIỆN, ĐE DOẠ VÀ TRỪNG PHẠT

Án xử Sa-ma-ri

2 Hãy nghe đây, hỡi chư dân,
hãy lắng tai, này trái đất cùng muôn loài muôn vật!
Từ thánh điện của Người,
ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng sẽ làm chứng tố cáo các ngươi.

3 Quả thật, này ĐỨC CHÚA ra khỏi nơi thánh của Người,
Người ngự xuống và chà đạp các nơi cao trên mặt đất.

4 Dưới chân Người núi non tan chảy,
các thung lũng rạn nứt như sáp ong gặp lửa,
như nước đổ xuống từ dốc cao.

5 Tất cả những điều ấy đều vì tội phản nghịch của Gia-cóp,
vì tội lỗi của nhà Ít-ra-en.
Ai đã khiến Gia-cóp phản nghịch,
há chẳng phải Sa-ma-ri sao?
Ai đã xúi Giu-đa thờ ngẫu tượng,
há chẳng phải Giê-ru-sa-lem sao?

6 Ta sẽ làm cho Sa-ma-ri ra hoang tàn đổ nát giữa cánh đồng
và biến thành đất trồng nho.
Nền đá của nó, Ta cho rớt xuống thung lũng,
móng của nó, Ta sẽ để trơ ra.

7 Mọi tượng thần nó thờ sẽ bị đập vỡ tan,
mọi món quà nó nhận sẽ bị lửa đốt cháy,
mọi ngẫu tượng của nó sẽ bị phá tan tành.
Bởi vì nó đã thu được nhờ quà của gái điếm,
nên tất cả sẽ lại trở thành quà cho gái điếm.

Bài ai ca khóc các thành miền đất thấp

8 Vì vậy, tôi muốn thương khóc và rống lên,
tôi sẽ đi chân không và để mình trần,
tôi sẽ rên rỉ như chó sói, khóc than như đà điểu.

9 Vết thương của nó thật vô phương cứu chữa,
vì vết thương ấy lan mãi đến Giu-đa,
đụng tới cổng thành dân tôi ở, cho đến tận Giê-ru-sa-lem.

10 Các ngươi đừng loan tin ở Gát ở. .. cũng đừng khóc lóc làm gì,
tại Bết Lơ-áp-ra, hãy lăn lộn trên đất.

11 Hỡi dân cư ở Sa-phia trần truồng, nhục nhã, hãy đi tới. ..
Dân cư ở Xa-a-nan không dám ra khỏi thành;
cảnh tang tóc tại Bết Ha Ê-xen
khiến các ngươi không thể ở lại đó nữa.

12 Dân cư ở Ma-rốt, lo sợ cho của cải mình,
vì tai hoạ từ ĐỨC CHÚA giáng xuống
tại cổng thành Giê-ru-sa-lem.

13 Hỡi dân cư ở La-khít, hãy thắng ngựa vào xe.
Chính ngươi mở đường cho con gái Xi-on phạm tội,
vì nơi ngươi, người ta đã thấy các tội phản nghịch của Ít-ra-en.

14 Vì thế, ngươi sẽ đem Mô-re-sét Gát làm của hồi môn.
Còn Bết Ác-díp sẽ khiến các vua Ít-ra-en phải thất vọng.

15 Hỡi dân cư ở Ma-rê-sa, Ta sẽ lại trao ngươi cho quân xâm lược,
vinh quang của Ít-ra-en sẽ phải rời sang tận A-đu-lam.

16 Hãy cắt tóc cạo đầu thương cho những người con yêu quý;
hãy để đầu hói như diều hâu,
thương cho chúng đã phải xa ngươi mà đi đày.

CHƯƠNG 2

Chống những kẻ trục lợi

1 Khốn thay những kẻ nằm trên giường
toan tính chuyện xấu xa, lập mưu làm điều ác!
Vừa tảng sáng đã đem ra thực hiện
vì nắm sẵn quyền bính trong tay.

2 Muốn cánh đồng nào là chúng cướp lấy,
muốn ngôi nhà nào là chúng chiếm đoạt.
Chúng bắt giữ cả chủ lẫn nhà, cả người lẫn gia nghiệp.

3 Vì vậy, ĐỨC CHÚA phán như sau:
Ta toan tính giáng hoạ xuống gia tộc này
khiến các ngươi không rút cổ ra được,
cũng không thể ngẩng đầu bước đi, vì thời đó sẽ là thời tai hoạ.

4 Ngày ấy, người ta sẽ ngâm thơ chế giễu các ngươi,
sẽ cất lên bài ca than vãn: “Chúng tôi đã bị huỷ diệt hoàn toàn,
phần đất của dân tôi đã vào tay kẻ khác.
Than ôi, người ta lại tước đoạt của tôi,
và chia đồng ruộng của chúng tôi cho quân phản nghịch! ”

5 Vì vậy, trong đại hội của ĐỨC CHÚA
sẽ chẳng ai chăng dây chia phần cho ngươi.
Ngôn sứ loan báo điều bất hạnh

6 Có kẻ nói: “Đừng nói tiên tri nữa!
Người ta đừng nói tiên tri như thế này:
nhục nhã sẽ không rời xa chúng ta!

7 Nhà Gia-cóp hỡi, liệu có thể nói:
ĐỨC CHÚA đã hết kiên nhẫn rồi sao?
Lẽ nào Người lại hành động như thế? ”
Những điều tôi nói chẳng sinh ích lợi
cho những kẻ theo đường chính trực hay sao?

8 Các ngươi đã nổi lên như kẻ thù chống lại dân Ta,
các ngươi giựt áo choàng ra khỏi áo dài
của những kẻ trở về từ mặt trận
đang điềm nhiên đi đường.

9 Phụ nữ của dân Ta, các ngươi đuổi khỏi mái nhà thân yêu của họ.
Còn con cái họ, các ngươi đã vĩnh viễn lấy đi
niềm vinh dự Ta đã ban cho chúng.

10 Hãy trỗi dậy lên đường!
Đây không phải là chốn nghỉ ngơi,
vì ngươi ra ô uế, nên sẽ bị tiêu diệt,
một cuộc tiêu diệt vô cùng thảm khốc.

11 Nếu người nào cao hứng thốt ra lời phỉnh gạt:
“Cứ đưa rượu đưa thức có men cho tôi uống,
tôi sẽ nói tiên tri sao có lợi cho anh”,
thì người ấy chính là tiên tri của dân này!

Lời hứa tái thiết

12 Ta sẽ quy tụ cả nhà Gia-cóp,
sẽ tập hợp số còn sót của nhà Ít-ra-en,
sẽ gom chúng lại như đàn chiên trong chuồng,
như đàn vật giữa đồng cỏ, khiến chúng không còn sợ ai nữa.

13 Người mở đường đưa chúng tiến lên,
chúng chọc một lỗ hổng, đi qua cổng và ra ngoài.
ĐỨC CHÚA, Vua của chúng đi qua trước, chính Người sẽ dẫn đầu.

CHƯƠNG 3

Chống các thủ lãnh áp bức dân

1 Và tôi nói: Vậy hãy nghe đây, hỡi các thủ lãnh nhà Gia-cóp,
hỡi các tướng lãnh nhà Ít-ra-en, nhiệm vụ của các ông
há chẳng phải là thi hành công lý?

2 Thế mà các ông lại ghét điều lành, ưa điều ác,
các ông lột da khỏi thân người ta và lóc thịt khỏi xương của họ.

3 Chúng ăn thịt dân tôi và lột da khỏi mình họ;
xương của họ, chúng đập gãy tan.
Chúng chặt ra từng mảnh như thịt trong chảo, trong nồi.

4 Bấy giờ chúng kêu lên cùng ĐỨC CHÚA,
nhưng Người chẳng đáp lời.
Thời ấy, Người ngoảnh mặt làm ngơ
vì chúng đã làm điều gian ác.

Chống các ngôn sứ hám lợi

5 ĐỨC CHÚA phán thế này
về các ngôn sứ đã làm cho dân tôi lầm lạc:
Khi răng chúng cắn được cái gì thì chúng hô: “Bình an”,
còn khi không ai bỏ gì vào miệng chúng,
thì chúng lại mở cuộc thánh chiến tấn công họ.

6 Vì thế, các ngươi chỉ có đêm mà không có thị kiến,
chỉ có tối tăm mà không bói toán được gì.
Đối với các ngôn sứ, mặt trời sẽ lặn, và ngày sẽ ra tối tăm.

7 Các nhà chiêm thị sẽ xấu hổ, bọn bói toán sẽ bẽ mặt hổ ngươi,
tất cả bọn chúng phải che môi bịt miệng
vì Thiên Chúa không đáp lời.

8 Phần tôi, trái lại, nhờ thần khí của ĐỨC CHÚA,
tôi được đầy sức mạnh, công lý và can trường
để loan báo cho nhà Gia-cóp biết tội phản nghịch,
cho nhà Ít-ra-en biết tội lỗi của nó.
Báo cho nhà chức trách về cảnh điêu tàn của Xi-on

9 Hãy nghe đây, hỡi các thủ lãnh nhà Gia-cóp,
hỡi các tướng lãnh nhà Ít-ra-en, là những kẻ ghê tởm công lý
và bẻ cong những gì ngay thẳng.

10 Các ngươi xây Xi-on bằng máu,
dựng Giê-ru-sa-lem bằng bất công.

11 Các thủ lãnh của nó xét xử dựa theo quà cáp,
các tư tế dạy bảo vì tiền, các ngôn sứ bói toán vì bạc.
Chúng ỷ vào ĐỨC CHÚA mà nói:
“ĐỨC CHÚA chẳng ở giữa chúng ta hay sao?
Tai hoạ sẽ chẳng giáng xuống chúng ta đâu! ”

12 Bởi vậy, chính vì các ngươi lầm lỗi
mà Xi-on sẽ thành ruộng cày,
Giê-ru-sa-lem nên chốn tan hoang,
và núi Đền Thờ hoá ra nơi cao rậm rạp.

Ψ

⇓  Tải xuống 7 chương sách Mi-kha

⇒  Đọc tiếp…