Day: July 27, 2017

Tin Mừng Thánh Lu-ca

CHƯƠNG 1 Lời tựa 1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô đáng kính, có nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta.2 Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng…

Sách Lê-vi

CHƯƠNG 1 I. NGHI THỨC CÁC LỄ TẾ Lễ toàn thiêu 1 ĐỨC CHÚA gọi ông Mô-sê, và từ Lều Hội Ngộ, Người phán với ông rằng: 2 “Hãy nói với con cái Ít-ra-en và bảo chúng: Khi một người trong các ngươi dâng lễ tiến lên ĐỨC CHÚA, nếu là gia súc thì các…

Quyền Năng Chuỗi Mân Côi

CHƯƠNG IV.  QUYỀN NĂNG CỦA CHUỖI MÂN CÔI QUYỀN NĂNG CỦA CHUỖI MÂN CÔI TRÊN CON NGƯỜI Roberta là một kỷ thuật viên chụp hình Xray, là một người mẹ bốn con. Bà là người viết mục “Lại một ngày” cho một tờ báo. Một hôm bà viết bài “lân chuỗi mân côi để gắn…

Mẹ Hiện Ra Lần Thứ 4

ĐỨC MẸ HIỆN RA LẦN THỨ BỐN KHÔNG VÀO NGÀY 13 THÁNG 8, MÀ 18 THÁNG 8, 1917 Ngày 13 tháng 8, 1917, khu đồi Cova da Ira đông đầy người chờ đợi các bé được thị kiến đến đón Đức Mẹ hiện ra. Nhưng đã quá trưa không thấy bóng dáng các bé đâu,…

Bí Mật Fatima

BÍ MẬT THỨ NHẤT: Ðức Bà cho chúng con thấy một biển cả lửa hồng dường như ở dưới mặt đất. Chìm ngập trong lửa này là quỷ dữ và các linh hồn dưới hình thể con người, giống như những cục than hồng trong suốt, đen đủi hoặc xám xịt. BÍ MẬT THỨ HAI:…

Mẹ Hiện Ra Tại Lộ Đức

Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, Pháp, năm 1858  Ngày 11 tháng 02 năm 1858, một ngày mùa đông lạnh cóng, ba cô gái xanh xao gầy guộc, áo quần tả tơi, đi kiếm củi. Ba cô là Bernadette Soubirous, cô thứ hai là Toinette, em của Bernadette, cô thứ ba là Jeanne Abadie. Bernadette…

Thiên Chúa Hỗ Trợ Giáo Hội

CHƯƠNG III: THIÊN CHÚA VÀ MẸ MARIA HỔ TRỢ GIÁO HỘI ĐI ĐẾN CHIẾN THẮNG † 1-NHỮNG LẦN CHÚA GIÊSU VÀ ĐỨC MẸ HIỆN RA: ĐỨC MẸ HIỆN RA VỚI THÁNH ĐAMINH  TẠI KHU RỪNG GẦN TOULOUSE, NƯỚC PHÁP, NĂM 1214     Chúng tôi chỉ lược trích lời thánh Louis De Monfort trong tác phẩm…