Category: Các Thánh

Cha Thánh Gioan Maria Vianney: THÁNH HÓA NGÀY CHỦ NHẬT

Thiên Chúa là Đấng làm chủ thời gian, đã lập ra mọi ngày: Người có quyền giữ cho mình mọi ngày trong tuần; nhưng không, Người đã cho chúng ta suốt sáu ngày, chỉ giữ lại cho mình một ngày duy nhất. Thánh Gioan Maria Vianney Các con lao động quần quật, nhưng những gì các con…

Cha Thánh Gioan Maria Vianney: SỰ HIỆN DIỆN CỦA THIÊN CHÚA

Thiên Chúa cứu độ yêu thương chúng ta đến nỗi Người tìm kiếm chúng ta khắp nơi. Thánh Gioan Maria Vianney Chúa Giêsu ẩn mình trong Nhà Tạm, đang chờ đợi chúng ta đến viếng thăm và cầu xin với Người. Các con thấy Thiên Chúa tốt lành biết bao! Người tự thích nghi để hòa mình…

Cha Thánh Gioan Maria Vianney: CHÚNG TA YÊU CHÚA THẾ NÀO ?

Ai trong chúng ta có thể nói rằng mình yêu mến Thiên Chúa, trong khi đó lại dễ dàng bỏ cuộc trước những khó khăn, thử thách không? Điều gì sẽ xảy ra nếu Thiên Chúa yêu thương chúng ta giống như chúng ta yêu mến Ngài? Thánh Gioan Maria Vianney Người ta thường nghe các…

Cha Thánh Gioan Maria Vianney: ĐỨC CẬY

Thiên Chúa có đường lối riêng về công trạng và tội lỗi, Người thưởng phạt công minh… Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ ngay khi chúng ta cầu xin, cũng nhanh chóng giống như một bà mẹ kéo con mình ra khỏi đống lửa vậy. Thánh Gioan Maria Vianney  Chúng ta sẽ nói về đức cậy:…

Cha Thánh Gioan Maria Vianney: CẦU NGUYỆN (1)

Khi tâm hồn chúng ta trong sạch và kết hiệp với Chúa, chúng ta cảm thấy trong lòng vui mừng, sự ngọt ngào khiến chúng ta say sưa, một trạng thái khiến chúng ta sững sờ. Trong sự kết hiệp mật thiết với Chúa và linh hồn cũng giống như hai mảnh sáp chảy vào…

Cha Thánh Gioan Maria Vianney: LỜI CHÚA

Người biết lắng nghe Lời Chúa mặc dù họ vẫn còn có những tính hư nết xấu nhưng không sớm thì muộn sẽ có một ngày họ sẽ quay về với Thiên Chúa, thậm chí ngay ở giờ phút lâm chung. Thánh Gioan Maria Vianney Lời Chúa rất quan trọng! Đây là những lời Chúa phán với…

Cha Thánh Gioan Maria Vianney: Linh Mục

Chức vụ Linh Mục không phải cho bản thân mình vì ngài không thể tha tội cho mình, ngài không thể ban phát các Bí tích cho mình. Linh Mục không phải cho bản thân mà là cho mọi người. Thánh Gioan Maria Vianney Hôm nay chúng ta suy niệm về Bí tích Truyền Chức…

Cha Thánh Gioan Maria Vianney: Bí tích hòa giải

Thật là tuyệt vời khi chúng ta có một Bí tích chữa lành các vết thương trong linh hồn. Nhưng chúng ta phải đón nhận nó với sự chuẩn bị chu đáo. Nếu không, chúng ta sẽ gây thêm những vết thương mới bên cạnh những vết thương cũ. Thánh Gioan Maria Vianney  Bất cứ khi…

Cha Thánh Gioan Maria Vianney: Đức khiết tịnh

Thiên Chúa rất hài lòng và yêu thương những linh hồn trong sạch; Người ban cho họ tất cả những gì họ cầu xin. Thánh Gioan Maria Vianney Không có gì tốt đẹp cho bằng một linh hồn trong sạch. Nếu chúng ta hiểu được điều này, chúng ta không bao giờ để mất đi sự…