February 6, 2023
Ảnh cùng dòng

Con người, tự bản chất, bị giới hạn bởi những định luật của thế giới này. Chúng ta không thể bay, nhảy qua các toà nhà cao, hay không thể ở hai nơi cùng lúc. Tuy nhiên, “Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37).

Vì chính Đức Giêsu đã phán, “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: ‘Rời khỏi đây, qua bên kia!’ nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được” (Mt 17,20).

Ảnh cùng dòng

Cũng vậy, nếu ý Chúa muốn, con người có thể có được hồng ân lưỡng tại, tức là họ có thể xuất hiện tại hai nơi cùng lúc. Đấy đích thị là một điều huyền bí, chỉ có thể giải thích được rằng, đó là do sự can thiệp diệu kỳ của Chúa, và chỉ xảy ra trong những trường hợp rất mực thánh thiện và khiêm nhường.

Đây là 5 vị thánh đã khiến cho những người mà các vị gặp gỡ phải sững sờ kinh ngạc, vì các vị ấy đã xuất hiện trước mặt họ tại một nơi chốn, mà các vị không tài nào có thể đến được, nếu không nhờ Chúa giúp.

Ảnh cùng dòng

1. Thánh Padre Piô (quen gọi là thánh Piô Năm Dấu, 1887-1968)

Thánh Piô được nhìn thấy tại nhiều nơi trên khắp thế giới khi ngài còn tại thế, trong đó có một người phụ nữ tại Mỹ, trong khi thánh nhân đang ở Ý.

2. Thánh Martin de Porres (1579-1639)

Ngài là một tu huynh nghèo hèn ở Porres, Pêru, có thể chu du đây đó sang Pháp, Trung Quốc và Manila nhờ khả năng lưỡng tại (bilocation).

Ảnh cùng dòng

3. Thánh Gioan Bosco (1815-1888)

Thánh Gioan Bosco được một linh mục trong dòng của ngài trông thấy ở Tây Ban Nha, trong khi thánh nhân đang sống tại Turin, Ý quốc.

4. Thánh Antôn Padua (1195-1231)

Thánh Antôn có thể cùng lúc có mặt trong hai thánh đường cách nhau nhiều dặm.

Ảnh cùng dòng

5. Thánh Phanxicô Xaviê (1506-1552)

Các cuộc truyền giáo của thánh nhân được hỗ trợ bởi hồng ân lưỡng tại “phân thân” của ngài, giảng cho các người bản xứ tại nhiều nơi khác nhau trong cùng một lúc.

Philip Kosloski
Chuyển ngữ: Nhóm Phiên dịch Mai Khôi
https://aleteia.org