February 6, 2023

Bạn chỉ có thể đi cùng Chúa hoặc là bạn chống lại Người, không có cái gọi là lưng chừng ở giữa 

Kinh thánh cho chúng ta biết, với Đức Giêsu, không có cái gọi là ở rìa rìa, hay lưng chừng ở giữa; Người thúc giục chúng ta đưa ra chọn lựa.

Một là bạn ở cùng Người, hai là bạn chọn ở dưới thung lũng Hinnom (một danh từ ám chỉ hoả ngục, Gehenna).

Thời Đức Giêsu, thung lũng Hinnom là chỗ vứt rác của thành Giêrusalem. Trước thời Giuđa phải đi lưu đày, đó là khu vực có nhiều đền thờ các thứ thần của dân ngoại. Đấy chính là nơi con cái Giuđa chơi trò đóng kịch, chơi trò giả bộ:

Giả dụ Đức Chúa của Ít-ra-en là một vị thần đích thực, họ sẽ tiến bước lên Núi Thánh Giêrusalem. Còn trong trường hợp Người không phải là Vị Thần Duy Nhất (bất kể Giới Răn I), họ sẽ xuống thung lũng Hinnom để dâng lễ, thậm chí là sát tế chính con trai, con gái của mình nữa.

Ảnh cùng dòng

Với những người cùng thời với Đức Giêsu, Gehenna là biểu tượng cho sự ưỡm ờ, dối trá trước đây của họ khi đến với Chúa. Nó thật thích hợp để làm chỗ vứt rác. Đó là nơi ám chỉ về việc ăn ở hai lòng, hay về những người đã chối bỏ Thiên Chúa nói chung.

Có thể chúng ta không bái lạy thần Baal, thần Molech, hay thần Astarte. Những người Do-thái thời Đức Giêsu cũng vậy.

Nhưng, có thể chúng ta đang ăn ở nước đôi, ăn ở hai lòng.

Có thể chúng ta đi lễ (khi thật thuận tiện) hoặc tự nhận mình là tín hữu Công giáo mà không lễ lạy gì, để cầu may trong trường hợp biết đâu đấy có Chúa và một Đức Giêsu như Người tự nói về mình. Thế rồi, chúng ta có thể sống như thể chẳng có Chúa và chạy theo bất cứ điều gì đam mê thế tục lôi kéo, ngay cả khi việc hưởng dùng này cản lối Thiên Chúa hoặc trực tiếp nổi loạn chống cưỡng lại thánh ý của Người.

Khi Đức Giêsu bảo chúng ta móc đi con mắt làm cớ sa ngã, hoặc chặt phăng đi cánh tay làm cớ vấp phạm (Mt 5,29-30), Người không bảo chúng ta tự gây thương tích cho bản thân; Người bảo chúng ta hãy chọn lựa. Chúng ta đi cùng Người hay chống lại Người? Cái bờ rìa, cái hàng rào mà chúng ta muốn ngồi xuống đó, thì thuộc về, là một phần trong cái Gehenna (địa ngục) kia.

Không chọn đã là một chọn lựa rồi; cứ tiếp tục sa lầy trong cuộc mặc cả, ngã giá quỷ quái này, tức là đã chọn lựa lối xuống địa ngục. Chúng ta không thể đặt một bàn chân của mình trên Núi Thánh, còn chân kia thì đặt dưới thung lũng Hinnom được.

Chúng ta không thể làm tín hữu Công giáo chỉ trên danh nghĩa được. Chúng ta không thể cò kè thêm bớt với Chúa được, không thể hy vọng rằng, sẽ có một phiên bản “người tín hữu Công giáo rút gọn” nào đó cứu vớt được chúng ta.

Không có cái gọi là ở rìa rìa, hay lưng chừng ở giữa.

Như Đức Giêsu đã nói, “Ai không đi với tôi, là chống lại tôi ; và ai không cùng tôi thu góp, là phân tán” (Mt 12,30).

Lm. Bill Peckman
Chuyển ngữ: Nhóm Phiên dịch Mai Khôi
https://churchpop.com