Day: October 30, 2021

Những giá trị của Kinh Mân Côi.

“Một ngày kia Đức Mẹ tỏ cho chân phước Alan biết rằng, sau Thánh lễ là việc tưởng niệm cao trọng và sống động nhất về cuộc thương khó của Chúa Giêsu, thì không còn một việc tôn sùng nào khác tốt lành hơn và phúc đức hơn Kinh Mân Côi, một tưởng niệm và…

Ðó là giới răn thứ nhất, còn giới răn thứ hai cũng giống như giới răn thứ nhất

CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 31/11/21 Bài Ðọc I: Ðnl 6, 2-6 “Hỡi Israel, hãy nghe đây: Ngươi hãy yêu mến Chúa hết lòng ngươi“. Trích sách Ðệ Nhị Luật. Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Các ngươi hãy kính sợ Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hãy tuân giữ mọi…

Đọc Thánh Kinh

Bài học khôn Phải tìm chân lý chứ đừng tìm lợi khẩu trong Thánh Kinh. Đọc Thánh Kinh, phải đọc với chính tinh thần của tác giả. Phải tìm lợi ích thiêng liêng hơn là tìm lời lẽ văn hoa chải chuốt. Ta phải chuộng đọc cả những cuốn đạo đức đơn sơ, cũng như…

Hành Động Cho Khôn

Đắn đo Đừng tin mọi lời người ta nói cũng như mọi điều ta nghĩ. Nhưng phải khôn ngoan, thận trọng đắn đo xem những điều ấy có hợp thánh ý Chúa không ? Ôi ! Ta yếu hèn quá ! Điều xấu nơi người khác, ta thường dễ tin, dễ nói hơn là điều…

Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên

Thứ Bảy, Tuần 30 Thường Niên, Năm I – 30/10/21 BÀI ĐỌC I: Rm 11, 1-2a. 11-12. 25-29 “Nếu sự bỏ rơi người Do-thái là sự giao hoà của thế giới, thì đâu là cái lợi, nếu không phải là sự sống lại từ cõi chết?” Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu…