February 7, 2023

“Một ngày kia Đức Mẹ tỏ cho chân phước Alan biết rằng, sau Thánh lễ là việc tưởng niệm cao trọng và sống động nhất về cuộc thương khó của Chúa Giêsu, thì không còn một việc tôn sùng nào khác tốt lành hơn và phúc đức hơn Kinh Mân Côi, một tưởng niệm và biểu hiệu khác cho cuộc đời và cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô.
Năm 1481, Đức Mẹ đã hiện ra với thánh Đaminh dòng Cathusan ở Treves mà nói với ngài rằng:

Ảnh cùng dòng
 • Khi nào một tín hữu đang có ơn nghĩa Chúa đọc Kinh Mân Côi theo sự suy niệm các mầu nhiệm về đời sống và cuộc tử nạn của Chúa Giêsu Kitô, mọi tội lỗi của họ sẽ trọn vẹn và hoàn toàn được thứ tha.
  Đức Mẹ còn nói với chân phước Alan là:
 • “Mẹ muốn cho con biết rằng mặc dầu có nhiều ân xá đi theo với việc lần hạt Mân Côi của Mẹ, Mẹ sẽ ban thêm cho ai sạch tội trọng qùi lần 50 Kinh Kính Mừng.
  Còn ai kiên trung trong việc sùng kính Kinh Mân Côi, đọc và suy gẫm, sẽ được tưởng thưởng; Mẹ sẽ xin cho họ hoàn toàn được tha khỏi mọi đền trả và vết tích bởi tội lỗi của họ vào lúc họ lâm chung. Đừng ngờ vực gì nữa, cho dù nó xem ra không thể nào xẩy ra.
  Nhưng đối với Mẹ lại dễ dàng, vì Mẹ là Mẹ của Vua Trời, Đấng gọi Mẹ Đầy Ơn Phúc. Vì Mẹ đầy ơn phúc mà Mẹ có thể tự do phân chia ân sủng cho các con cái dấu yêu của Mẹ .”
  Bởi thế, để qúi vị an tâm, tôi sẽ không nói gì hơn là dùng lời của chân phước Alan de la Roche nói rằng phép lần hạt Rất Thánh Mân Côi là gốc và là kho của vô số ơn phúc. Vì, nhờ phép lần hạt Rất Thánh Mân Côi:
  1- Các tội nhân được thứ tha.
  2- Các linh hồn khát khao được giãn khát.
  3- Những ai bị gông cùm được tháo gỡ.
  4- Những ai khóc lóc được phúc đức.
  5- Những ai bị cám dỗ được bằng an.
  6- Kẻ nghèo hèn tìm được trợ giúp.
  7- Đạo giáo được canh tân.
  8- Những ai vô tri được dẫn dắt.
  9- Kẻ sống biết đàng chế ngự tính kiêu căng.
  10- Kẻ chết (linh hồn người lành) được giảm đớn đau.
  Ngày kia Đức Mẹ nói với chân phước Alan:
 • Mẹ muốn người ta tôn sùng Kinh Mân Côi của Mẹ để nhận được ơn và phúc của Con Mẹ trong cuộc đời cũng như trong giờ lâm chung của họ, và sau khi họ chết, Mẹ muốn họ thoát khỏi các sự ràng buộc để họ giống như vua chúa đội triều thiên, cầm vương trượng, vui hưởng vinh quang đời đời.
  THIÊN CHÚA BA NGÔI