February 3, 2023

Con không thể đọc “Lạy Cha

nếu không chứng tỏ được, bằng cuộc sống của mình,

là con có một mối liên hệ Cha con với Cha.
Không thể đọc “Chúng con

nếu con cứ sống trong một tinh thần hẹp hòi khép kín

và nghĩ rằng trên trời chỉ có một chỗ đặc biệt

dành riêng cho Giáo Hội của con mà thôi.

– Không thể đọc “Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng

nếu con, một người kêu cầu Danh Cha,

nhưng chính con lại không nên Thánh.

– Không thể đọc “Nước Cha trị đến

nếu con không dùng hết năng lực của mình

để xúc tiến nhanh ngày lại đến của Cha.

Ảnh cùng dòng

– Không thể đọc “Ý Cha thể hiện

nếu con không đồng ý nhưng còn nổi loạn chống lại ý ấy.

– Không thể đọc “dưới đất cũng như trên trời

nếu con không sẵn sàng tận hiến cuộc đời của con dưới thế nầy để phục vụ Cha.

– Không thể đọc “xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày

nếu con không thay đổi lối sống chỉ dựa trên sự lợi dụng người khác.

– Không thể đọc “và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con

nếu con vẫn giữ mối hiềm khích,

lòng thù hận và nỗi tức giận chống lại anh em con hoặc ganh tị với họ.

– Không thể đọc “xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”

nếu con cương quyết đặt mình

hoặc cứ ở lại trong một hoàn cảnh mà con có thể dễ dàng rơi vào chước cám dỗ.

– Không thể đọc “nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ

nếu con không sẵn sàng chiến đấu trong tinh thần,

với một vũ khí là lời cầu nguyện.

– Không thể đọc “Amen

nếu con không thêm rằng: “bằng bất cứ giá nào.”

Vì con phải trả giá rất nhiều mới đọc được lời kinh ấy một cách hết sức khiêm cung

M.W.Grass, bản dịch của M.Stein

(Thái Văn Hiến trích dịch)

***

Lạy Chúa Giêsu, qua các tông đồ, Chúa đã dạy con cách cầu nguyện qua câu Kinh Lạy Cha, xin cho con ý thức từng lời từng chữ mà con đọc. Xin cho con biết sống với Lời Kinh mà Chúa đã dạy cho con. Amen!