Day: August 10, 2021

Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em

Thứ Tư, Tuần 19 Thường Niên, Năm 1 – 11/08/21 BÀI ÐỌC I: Ðnl 34, 1-12 “Môsê qua đời tại đó như Chúa đã truyền dạy, và không còn tiên tri nào như ông đứng lên nữa”. Trích sách Ðệ Nhị Luật. Trong những ngày ấy, ông Môsê từ đồng bằng Moab đi lên núi…

Con có thể đọc kinh Lạy Cha được không?

Con không thể đọc “Lạy Cha” nếu không chứng tỏ được, bằng cuộc sống của mình, là con có một mối liên hệ Cha con với Cha.– Không thể đọc “Chúng con” nếu con cứ sống trong một tinh thần hẹp hòi khép kín và nghĩ rằng trên trời chỉ có một chỗ đặc biệt…

Đừng Tò Mò Những Điều Không Nên Tò Mò

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Đừng Tò Mò Những Điều Không Nên Tò Mò Đừng tra xét việc Chúa – Con ơi ! Đừng bao giờ dám tranh luận về những vấn đề siêu việt là lý đoán nhiệm mầu của Thiên Chúa : tại sao người nầy bị ruồng rẫy, người khác lại được ân sủng…