Day: July 5, 2021

Chỉ Trong Thiên Chúa Mà Thôi, Hồn Tôi Mới Được Nghỉ Ngơi An Toàn

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Chỉ Trong Thiên Chúa Mà Thôi, Hồn Tôi Mới Được Nghỉ Ngơi An Toàn Vui đời chóng qua Những điều con có thể ao ước hay tưởng tượng để tự an ủi, con sẽ không gặp được ở đời này, mà chỉ hy vọng ở đời sau. Dầu một mình con được…

Phú Thác Cho Chúa Những Lo Toan Về Mình

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Phú Thác Cho Chúa Những Lo Toan Về Mình Chúa sẽ định đoạt về ta – Con ơi ! Hãy cứ để Cha định đoạt về con mặc ý Cha. Cha biết rõ điều gì hợp cho con. Con xét đoán theo tư cách là người. Con xét đoán nhiều việc theo…

Người Nhẫn Nhục Thật

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Người Nhẫn Nhục Thật Gương nhẫn nhục Con ơi ! Con đang nói gì ? Một khi nhìn thấy những đau khổ Cha và các Thánh đã chịu, con đừng phàn nàn nữa nhá ! “Con vẫn chưa phải chiến đấu đến đổ máu” (Heb.12,4). Sánh với những đau khổ của những…

Thú Nhận Mình Hèn Yếu

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Thú Nhận Mình Hèn Yếu Con người hèn yếu “Con sẽ xưng thú tội bất chính của con” (Ps. 31, 5), lạy Chúa, con sẽ thú với Chúa tình trạng yếu hèn của con. Thường những cái không đâu cũng làm được cho con nản lòng và xu buồn. Con quyết tâm…

Nhớ Lại Ơn Chúa

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Nhớ Lại Ơn Chúa Đừng vô ơn Lạy Chúa, “Xin mở lòng con hiểu biết lề luật Chúa và dạy con bước đi trong giới răn Chúa” (II Mach.1,4). Xin dạy con hiểu thánh ý Chúa, biết cần cù và kính cẩn tưởng nhớ trăm ngàn ơn Chúa ban, chung cũng như riêng, để…