Day: June 25, 2021

Tập Nhẫn Nhục

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Tập Nhẫn Nhục Phấn Đấu Với Tình Dục Cần phải nhẫn nhục * Linh hồn : Lạy Chúa ! Con thấy đức nhẫn nhục rất cần cho con ở đời này là nơi con gặp đầy những trái ý. Vì dầu con lo toan mọi cách để được an bình, đời con…

Hỡi em bé, Ta bảo em hãy chỗi dậy

CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 27/06/21 BÀI ĐỌC I: Kn 1, 13-15; 2, 23-25 (Hl 1, 13-15; 2, 23-24)“Bởi ác quỷ ghen tương, nên tử thần đột nhập vào thế gian”.Trích sách Khôn Ngoan.Thiên Chúa không tạo dựng sự chết, chẳng vui mừng khi người sống phải chết. Người tác thành mọi…

Phương cách bảo vệ nhà cửa và gia đình tránh sự dữ ma quỷ

Lời kinh trừ quỷCó những lời kinh chống lại sự trả thù của ma quỷ, nhưng chúng ta cũng có nhiều Đấng Thánh cầu bầu đầy quyền năng cho chúng ta. Chúng ta cần trừ quỷ.Trong Thánh Kinh, nếu ta nhân danh Thánh Danh Chúa Giêsu thì có thể đuổi quỷ được. Khi ta cảm…

Những người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong nước trời

Thứ Bảy, Tuần 12 THường Niên, Năm I – 26/06/21 BÀI ĐỌC I: St 18, 1-15“Đối với Thiên Chúa có gì khó đâu.Ta trở lại thăm ông và Sara được một đứa con trai”.Trích sách Sáng Thế.Trong những ngày ấy, Chúa hiện ra cùng Abraham dưới chòm cây ở Mambrê, đang lúc ông ngồi ở…

Thờ Chúa, Khinh Đời

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Thờ Chúa, Khinh Đời Niềm vui chiêm nghiệm “Lạy Chúa ! Con sẽ còn nói và con sẽ không nín lặng”, con sẽ nói thầm vào tai Thiên Chúa là Chúa con, là Vua ngự trên chín tầng trời.Lạy Chúa ! Với những ai kính sợ Chúa, Chúa dành cho êm dịu…

Kiểm Điểm Và Tiết Chế Ước Muốn Của Lòng

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Kiểm Điểm Và Tiết Chế Ước Muốn Của Lòng Ước muốn phải hợp ý Chúa * Tiếng Chúa: Con ơi ! Con còn phải học nhiều những việc mà đến giờ con vẫn chưa biết. – Những gì vậy, lạy Chúa ! – Con phải bắt những ước muốn của con lệ…

Con đường thiêng liêng của Thánh Gioan Baotixita

Thánh Gioan Baotixita là ai ? Câu trả lời đúng nhất là lời Chúa Giêsu nói về ngài. Phúc âm thánh Luca viết : “Khi những người ông Gioan sai đến đã ra về, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng : Anh em đi xem gì trong hoang địa ?…

Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch

Thứ Sáu, Tuần 12 Thường Niên, Năm I – 25/06/21 BÀI ĐỌC I: St 17, 1. 9-10. 15-22“Mọi đứa con sẽ chịu cắt bì để làm dấu giao ước. SARA sẽ sinh cho ngươi đứa con trai”.Trích sách Sáng Thế.Khi Abram vừa được chín mươi chín tuổi, Chúa hiện ra với ông và phán bảo…