Day: June 11, 2021

Ít Người Mến Thánh Giá

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Ít Người Mến Thánh Giá Ít người mến thật Giờ đây rất có nhiều người muốn lên Thiên đàng với Chúa Giêsu, nhưng rất ít người vác khổ giá với Chúa. Nhiều người mong được yên ủi, nhưng ít người thích chịu đau khổ. Nhiều người muốn ngồi ăn với Chúa, nhưng…

Cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con

Thứ Bảy, Tuần 10 Thường Niên, Năm I – 12/06/21 KÍNH TRÁI TIM VÔ NHIỄM MẸ MARIA BÀI ĐỌC I:  2 Cr 5, 14-21 “Đấng không hề biết tội lỗi, Thiên Chúa đã làm thành tội vì chúng ta”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân…