Day: June 9, 2021

Chuyện gì đã xảy ra với Thập giá Thật của Đức Ki-tô?

Isabelle Cousturie – France Bị cất giấu nhiều lần rồi lại tìm được, bị chia thành nhiều mảnh và phân tán rải rác, thánh tích quý giá đã trải qua nhiều hành trình. Thật khó mà dõi theo đường đi chính xác của Thập giá Thật của Chúa Giê-su đã trải qua từ khi được…

Đọa Đày

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Đọa Đày Luyện tình yêu Được Chúa an ủi mà khinh những an ủi của đời, điều đó chả khó. Nhưng bỏ qua được cả an ủi của người đời, lẫn an ủi của Chúa và vui chịu đọa đày trong tâm hồn vì vinh danh Chúa, mà không thắc mắc, không…

Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt

Thứ Năm, Tuần 10 Thường Niên, Năm I – 10/06/21 BÀI ĐỌC I:   Cv 11, 21b-26; 13, 1-3 “Họ cũng rao giảng Chúa Giêsu cho người Hy-lạp”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, có đông người tin trở về với Chúa. Tin đó thấu tai Hội Thánh Giêrusalem, nên người ta…