Month: January 2021

Hỡi thần ô uế hãy ra khỏi người này

Thứ Hai, Tuần 4 Thường Niên, Năm 1 – 01/02/21 Bài Ðọc I : Dt 11, 32-40 Trích thơ gửi tín hữu Do-thái. Anh em thân mến, tôi còn phải nói gì nữa? Tôi không có đủ thời giờ thuật lại về Gêđêon, Barac, Samson, Giephtê, Ðavít, Samuel và các tiên tri. Nhờ đức tin, họ…

Ngài giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền

CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 31/01/21 BÀI ĐỌC I: Đnl 18, 15-20 “Ta sẽ gầy dựng một tiên tri và Ta sẽ đặt lời Ta vào miệng người”. Trích sách Đệ Nhị Luật. Môsê nói với dân chúng rằng: “Chúa là Thiên Chúa các ngươi, sẽ gầy dựng giữa các ngươi và…

Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?

Thứ Bảy, Tuần 3 Thường Niên, Năm 1 – 30/01/21 Bài Ðọc I: (năm I) Dt 11, 1-2. 8-19 Trích thơ gửi tín hữu Do-thái. Anh em thân mến, đức tin là cốt yếu những thực tại người ta mong đợi, là bằng chứng điều bí ẩn. Vì nhờ đức tin mà các tiền nhân đã nhận…

Người kia đã gieo hạt xuống đất, hạt giống mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết

Thứ Sáu, Tuần 3 Thường Niên, Năm 1 – 29/01/21 Bài Ðọc I: Dt 10, 32-39 “Anh em đừng mất lòng kiên nhẫn”. Trích thơ gửi tín hữu Do-thái. Anh em thân mến, anh em hãy nhớ lại những ngày trước, khi anh em vừa lãnh nhận ánh sáng, anh em đã đương đầu với bao…

Các ngươi đong đấu nào thì người ta sẽ đong đấu ấy cho các ngươi

Thứ Năm, Tuần 3 Thường Niên, Năm 1 – 28/01/21 Bài Ðọc I: Dt 10, 19-25 “Chúng ta hãy kiên trì tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta, và hãy thúc giục nhau thực thi bác ái”. Trích thơ gửi tín hữu Do-thái. Anh em thân mến, nhờ máu Chúa Giêsu, chúng ta tin tưởng…

Người gieo hạt đi gieo hạt giống

Thứ Tư, Tuần 3 Thường Niên, Năm 1 –27/01/21 Bài Ðọc I: Dt 10, 11-18 “Người đã làm cho những kẻ được thánh hóa nên hoàn hảo đến muôn đời” Bài trích thơ gởi tín hữu Do thái. Trong khi mọi tư tế hằng ngày đứng gần bàn thờ chu toàn chức vụ mình và hiến…

Ai làm theo ý Thiên Chúa thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta

Thứ Ba, Lễ Hai Thánh TIMÔTHÊU và TITÔ, Giám mục – 26/01/21 Bài Ðọc I: 2 Tm 1, 1-8 “Nhớ lại đức tin trung thành của con”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho  Timô-thêu. Phaolô, Tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, bởi ý định của Thiên Chúa, theo lời hứa…

Catechism for adults

⇓ Download the full book of Catechism for adults “For God so loved the world that he gave his only-begotten Son, that those who believe in him may not perish, but may have life everlasting.” [John 3:16] Introduction For many people God is some kind of strange power who is somewhere in outer space. He…

“Vạ” tuyệt thông là gì?

Thưa cha, con vẫn thường nghe nói đến vạ tuyệt thông. Con lại nghe có một cha đã tuyên bố sẽ ra vạ tuyệt thông cho những ai không làm đúng những gì mà cha bảo làm. Xin cha vui lòng cho biết vạ là gì ? Hậu quả của nó ra sao và những…

Các con hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian

Thứ Hai, Lễ Thánh PHAOLÔ TRỞ LẠI – 25/01/21 Bài Ðọc I: Cv 22, 3-16 “Kêu danh thánh Chúa, tôi chỗi dậy”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Ngày ấy, Phaolô nói với dân chúng: “Tôi là người Do-thái, sinh tại Tarsê xứ Cilicia, đã được nuôi nấng trong thành này, đã được đào tạo…