February 3, 2023

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ban tặng cho Giáo Hội bức tông thư về Thánh Cả Giuse tên là “
Trái tim người cha” (Patris Corde), nhân dịp kỷ niệm 150 năm Thánh Giuse làm Đấng Bảo
Trợ Giáo Hội Công Giáo. Tại sao lại trong lúc này ?
Vì Giáo Hội và thế giới đang đứng trước sự xâm lăng của nền văn hoá sự chết vốn đang hiển
hiện ra dưới nhiều hình thái khác nhau.
Xưa thánh cả Giuse đã từng cứu sống gia đình thánh gia như thế nào, thì nay chúng ta cùng
chạy đến với Người để xin Người thương trợ giúp và cứu sống gia đình Giáo Hội và gia đình
nhân loại nói chung.

Dùng tràng hạt 50 của chuỗi mân côi để lần hạt kính Thánh Cả Giuse.
Đọc giống như lần hạt kính Đức Mẹ vậy, chỉ trừ kinh “kính mừng Maria” thì
được thay bởi kinh “KÍNH MỪNG GIUSE” theo như dưới đây :

Kính mừng Giuse, đầy ơn Chúa,
Đấng Cứu Thế được Ngài âu yếm dưỡng nuôi,
và tận tình chăm nom săn sóc.
Ngài thật diễm phúc hơn hết mọi người nam,
và Giêsu Con Chí Thánh của bạn thanh khiết Ngài thật diễm phúc.

Thánh Giuse, Cha nuôi Con Thiên Chúa,
xin cầu cho chúng con trong những lo âu hồn xác hiện nay,
và xin thương phù giúp chúng con trong giờ lâm tử. Amen.

Năm sự VUI kính Thánh Cả Giuse
Thứ nhất thì gẫm :
X. Thánh Giuse vui mừng đón nhận Đức Maria và Con Thiên Chúa về nhà mình.
T. Ta hãy xin cho được lòng trìu mến đón tiếp Hài Nhi Giêsu và Mẹ Người vào
trong đời ta.
Thứ hai thì gẫm :
X. Thánh Giuse cùng với Mẹ Maria hớn hở chuẩn bị cho việc sinh hạ Hài Nhi
Giêsu.
T. Ta hãy xin cho được ơn chuẩn bị tâm hồn kỹ lưỡng mỗi khi rước lễ.
Thứ ba thì gẫm :
X. Thánh Giuse vui mừng bảo vệ Hài Nhi Giêsu khỏi nguy cơ bị sát hại.
T. Ta hãy xin cho được ơn mạnh bạo chống lại mọi hình thức của văn hoá sự chết.
Thứ bốn thì gẫm :
X. Thánh Giuse phấn khởi hồi hương cùng với Hài Nhi Giêsu và Mẹ Người.
T. Ta hãy xin cho được ơn biện phân trong các biến cố của cuộc đời.
Thứ năm thì gẫm :
X. Thánh Giuse cùng với Mẹ Maria hạnh phúc gặp lại Hài Nhi Giêsu trong đền
thờ.
T. Ta hãy xin cho được ơn luôn biết tìm kiếm Chúa trong đời sống chúng ta.

Năm sự THƯƠNG kính Thánh Cả Giuse
Thứ nhất thì gẫm :
X. Thánh Giuse đau buồn vì không rõ nguồn gốc của việc Đức Maria thụ thai.
T. Ta hãy xin cho được ơn biết giữ lòng trầm tĩnh trong lúc gặp thử thách.
Thứ hai thì gẫm :
X. Thánh Giuse vất vả tìm quán trọ cho việc sinh hạ Hài Nhi Giêsu.
T. Ta hãy xin cho được ơn biết tranh đấu cho phẩm giá trẻ thơ.
Thứ ba thì gẫm :
X. Thánh Giuse nóng lòng muốn cứu sống Hài Nhi Giêsu đang gặp nguy hiểm,
nên cùng với Maria vợ mình trốn sang Ai-Cập.
T. Ta hãy xin cho được ơn can đảm đối mặt với những nghịch cảnh của thế gian.
Thứ bốn thì gẫm :
X. Thánh Giuse, lo lắng cho sự an toàn của Hài Nhi Giêsu, quyết định đến định
cư ở Na-da-ret cùng với Đức Trinh Nữ Maria.
T. Ta hãy xin cho được ơn khôn ngoan biết đối đầu với những sự điên rồ của loài
người.
Thứ năm thì gẫm :
X. Thánh Giuse cùng với Đức Maria đau buồn đi tìm Hài Nhi Giêsu lúc Người
lưu lại trong đền thờ Giêrusalem mà không biết.
T. Ta hãy xin cho được ơn đừng bao giờ đánh mất đi cảm thức về sự hiện diện
của Thiên Chúa trong cuộc sống chúng ta.

Kết thúc mỗi chuỗi hạt bằng kinh sau đây :
KINH KHẤN THÁNH GIUSE BẢO TRỢ NHỮNG VỤ KHÓ KHĂN
Lạy Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu. Cha có thần
thế trước mặt Đức Chúa Trời, đến nỗi người ta có thể nói rằng : “Trên trời,
Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin.”
Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi ở thế gian
này, Cha đã từng là cha nuôi và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con Chí
Thánh, nay xin Cha bàu chữa cho chúng con bên tòa Chúa. Chúng con trao
phó nơi Cha vụ khó khăn này (…), xin Cha giải gỡ giúp chúng con, để thêm
một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha.
Lạy Cha Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng, vâng, chúng con tin
tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con và giải thoát chúng
con khỏi những khổ cực, ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa,
chúng con vững lòng trông cậy. Cha không bỏ qua điều gì giúp ích cho những
người sầu khổ kêu cầu Cha.
Chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến
những than van khóc lóc của chúng con. Xin Cha lấy tình thương như áo
choàng che phủ chúng con và chúc lành cho chúng con. Amen.
Đức Thánh Cha kết thúc Tông Thư với lời cầu nguyện cùng thánh Giuse:
Lạy Thánh Cả Giuse,
Là Đấng bảo trợ Chúa Cứu Thế
Là Bạn của Đức Trinh Nữ Maria
Chúa Cha trao phó Chúa Con cho ngài
Mẹ Maria đặt niềm tin nơi ngài
Đức Kitô đã nên người cùng ngài
Lạy Thánh Cả Giuse,
Xin cũng tỏ tình cha đối với chúng con
Xin dẫn dắt chúng con trên đường dương thế.
Xin gìn giữ chúng con trong ơn sủng, tình thương và sự can đảm,
Xin bảo vệ chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen.

Đức Thánh Cha chia sẻ 7 đặc tính về trái tim người cha của Thánh Giuse:

 1. Rất đáng yêu mến
 2. Hiền từ
 3. Vâng phục
 4. Đón tiếp
 5. Can đảm sáng tạo
 6. Lao động
 7. Cây cao bóng cả
  Lm. Giuse THÁNH GIÁ, Sainte Baume, nơi hang động kính thánh nữ Ma-đa-lê-na, Pháp quốc,
  ngày 13/01/2021, Năm kính thánh cả Giuse.

Tải xuống bản hướng dẫn chi tiết Lần Chuỗi kính Thánh Giuse