Day: November 16, 2020

Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất

Thứ Ba, Tuần 33 Thường Niên, Năm 2 – 17/11/20 Bài Ðọc I: Kh 3, 1-6. 14-22“Ai mở cửa cho Ta, Ta sẽ vào dùng bữa tối ở nhà người ấy”. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Tôi là Gioan, tôi đã nghe Chúa phán bảo tôi rằng: “Hãy viết cho thiên…

Linh hồn thọ ân đến giúp ta trong mọi trường hợp

Ta thấy các linh hồn, còn ở Luyện Ngục hay ở trên Thiên Đàng, đã hơn một lần che chở các ân nhân mình khỏi lửa đền tội, khỏi thù địch và khỏi mọi nguy an khác. Các linh hồn cũng an ủi trong lúc ưu phiền, và chữa khỏi bệnh nữa. Cha Raynăng (Theopile…