Day: November 1, 2020

Kế hoạch đại tái lập thế giới của ma quỷ qua Hội Tam điểm

Lá thư Đức Tổng Giám Mục Carlo Maria Viganò gởi Tổng thống Trump trước ngày bầu cử 2020 Kế hoạch của ma quỷ qua Hội Tam Điểm và Đại Tái Lập Một Trật Tự mới cho toàn cầu , với Đại Dịch virus và kỷ thuật số để kiểm tra dân số thế giới và…

Những ai thấy người Con và tin vào người Con thì được sống muôn đời

Thứ HAI, Lễ CẦU HỒN – 02/11/20 Bài Ðọc I: Kn 3, 1-9 “Chúa chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu”. Trích sách Khôn Ngoan. Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Ðối với con mắt người không hiểu…