Truyện Cha Tôi

01- Cha tôi – lời mở đầu
02- Cha tôi – Phần Một – Vui mừng, gian truân và hy vọng
03- Cha tôi – Thời niên thiếu – Chương 2
04- Cha tôi – Cầu nguyện – Chương 3
05 – Chương 3 – Bình dân thân tình  
06 – Chương 3 – Việc mục vụ tại Kansas
07 – Chương 4 – Hoạt động mục vụ tại Giáo Phận Nha Trang
08- Chương 4 – Huấn luyện linh mục tu sĩ
09- Chương 4 – Thư Luân Lưu
10 – Chương 4 – Những trở ngại
11- Chương 5 – Hoạt động trên bình diện quốc gia
12- Chương 5 – Hoạt động trên bình diện quốc tế – Chương 6-Biến cố phong thánh
13- Chương 6- Giáo xứ Thánh Patrick, Great Bend & Quyết dịnh đi Roma học thêm
14-Chương-6-Cú-điện-thọai-bất-ngờ
15- Chương 7- Dâng lời cảm tạ & Về thăm lại Nha Trang
16- Chương 7- Học bổng của Bộ Truyền Giáo & Kết thúc phần 1
17- Phần 2 – Chương 1- Gặp Lại Cha Tôi
18- Cha Tôi
19- Cha Tôi
20 – Cha tôi
21- Cha tôi
22- Cha tôi
23- Cha tôi