Month: September 2020

Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy

30/09/20 Thứ Tư Tuần 26 Quanh Năm Bài Ðọc I: (Năm II) G 9, 1-12. 14-16 Trích sách ông Gióp. Ông Gióp trả lời cùng các bạn hữu rằng: “Tôi biết thật như vậy, và biết thật con người so sánh với Thiên Chúa đâu đáng được kể là người công chính. Nếu con người muốn cãi…

Các ngươi sẽ thấy các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người

 29/09/20  Lễ TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIEN, RAPHAEN Bài Ðọc I: Ðn 7, 9-10. 13-14 “Muôn muôn vàn kẻ chầu chực Người”. Trích sách Tiên tri Ðaniel. Tôi chăm chú nhìn mãi cho đến khi đặt xong các toà, và vị Bô Lão lên ngự trên toà; áo Người trắng như tuyết, tóc trên…

Kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất

28/09/20 Thứ Hai Tuần 26 Quanh Năm Bài Ðọc I: (Năm II) G 1, 6-22 Trích sách ông Gióp. Một ngày nọ, con cái Thiên Chúa đến chầu truớc mặt Chúa, Satan cũng có mặt ở đó. Chúa hỏi Satan rằng: “Ngươi từ đâu đến?” Nó thưa lại rằng: “Tôi chạy vòng quanh trái đất và đi…

Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông

27/09/2020 CN Tuần XXVI Thường Niên Năm A BÀI ĐỌC I: Ed 18, 25-28 Trích sách Tiên tri Êdêkiel.  Đây Chúa phán: “Các ngươi đã nói rằng: ‘Đường lối của Chúa không chính trực’. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây: Có phải đường lối của Ta không chính trực ư? Hay trái lại đường lối của các…

Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời

26/09/20  Thứ Bảy Tuần 25 Quanh Năm  Bài Ðọc I: (Năm II) Gv 11, 9 – 12, 8 “Trong những ngày thanh xuân, ngươi hãy nhớ đến Ðấng Tạo thành ngươi; trước khi tro bụi sẽ trở về đất và hồn sẽ trở về cùng Chúa”. Trích sách Giảng Viên. Hỡi thiếu niên, hãy hân hoan trong…

Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa

Thứ Sáu, Tuần 25 Thường Niên, Năm 2 – 25/09/20 Bài Ðọc I: Gv 3, 1-11“Vạn vật dưới bầu trời đều trải qua thời gian của chúng”. Trích sách Giảng Viên. Mọi sự đều có thì giờ của chúng. Vạn vật dưới bầu trời đều trải qua thời gian của chúng. Có thời gian sinh, thì…

Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?

Thứ Năm, Tuần 25 TN – 24/09/20 Bài Ðọc I: Gv 1, 2-11 “Chẳng có chi mới lạ dưới mặt trời”. Trích sách Giảng Viên. Giảng viên đã nói: Phù vân trên mọi phù vân: phù vân trên mọi phù vân, và mọi sự đều là phù vân. Ích lợi gì cho con người làm lụng…

Tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội nào?

Hỏi: Xin Cha giải thích rõ tại sao tội phạm đến Chúa Thánh Thần thì không được tha thứ? Trả lời: Trong Tin Mừng Thánh Maccô, Chúa Giêsu nói: “Thầy bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa,…

Cha Thánh Gioan Maria Vianney: THÁNH HÓA NGÀY CHỦ NHẬT

Thiên Chúa là Đấng làm chủ thời gian, đã lập ra mọi ngày: Người có quyền giữ cho mình mọi ngày trong tuần; nhưng không, Người đã cho chúng ta suốt sáu ngày, chỉ giữ lại cho mình một ngày duy nhất. Thánh Gioan Maria Vianney Các con lao động quần quật, nhưng những gì các con…