Day: September 28, 2020

Các ngươi sẽ thấy các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người

 29/09/20  Lễ TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIEN, RAPHAEN Bài Ðọc I: Ðn 7, 9-10. 13-14 “Muôn muôn vàn kẻ chầu chực Người”. Trích sách Tiên tri Ðaniel. Tôi chăm chú nhìn mãi cho đến khi đặt xong các toà, và vị Bô Lão lên ngự trên toà; áo Người trắng như tuyết, tóc trên…

Truyện Cha Tôi

Lưu ý về quyền tác giả khi đăng các bài của radioltxc Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã tiếp tay phổ biến các bài giảng và video của đài phát thanh, chỉ yêu cầu khi đăng bài xin đề rõ nguồn gốc, viết đúng tên bài và tên người viết để…

Kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất

28/09/20 Thứ Hai Tuần 26 Quanh Năm Bài Ðọc I: (Năm II) G 1, 6-22 Trích sách ông Gióp. Một ngày nọ, con cái Thiên Chúa đến chầu truớc mặt Chúa, Satan cũng có mặt ở đó. Chúa hỏi Satan rằng: “Ngươi từ đâu đến?” Nó thưa lại rằng: “Tôi chạy vòng quanh trái đất và đi…