February 5, 2023
  • Lưu ý về quyền tác giả khi đăng các bài của radioltxc
  • Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã tiếp tay phổ biến các bài giảng và video của đài phát thanh, chỉ yêu cầu khi đăng bài xin đề rõ nguồn gốc, viết đúng tên bài và tên người viết để tôn trọng quyền tác giả. 
  • Mọi thắc mắc xin email cho Lm Peter Lê Thanh Quang radiolongchuathuongxot@gmail.com  Hay gọi Lan Chi số: 405-973-6348 hay email: chi.lan.tran@gmail.com Hay viết các chi tiết yêu cầu vào thư liên lạc tại đây
01 – Tiếng hát Lộ Đức
02- Tiếng hát Lộ Đức
03- Tiếng hát Lộ Đức
04- Tiếng hát Lộ Đức
05- Tiếng hát Lộ Đức
06- Tiếng hát Lộ Đức
07-Tiếng hát Lộ Đức
08-Tiếng hát Lộ Đức
09-Tiếng hát Lộ Đức
10-Tiếng hát Lộ Đức