Day: August 27, 2020

Tiếng hát Lộ Đức

11- Tiếng hát Lộ Đức 12- Tiếng hát lộ Đức 13- Tiếng hát Lộ Đức 14- Tiếng hát Lộ Đức 15- Tiếng hát Lộ Đức 16- Tiếng hát Lộ Đức 17- Tiếng hát Lộ Đức 18- Tiếng hát Lộ Đức – End

Phải xưng tội cách nào cho được xứng đáng lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa qua Bí Tích Hòa Giải?

Một thực trạng đáng buồn trong Giáo Hội ở khắp mọi nơi ngày nay là có rất ít người đi xưng tội cuối tuần như xưa..Có lẽ vì người ta không còn ý thức đúng được về sự tội và nguy hại của tội.Cho nên người ta không thấy cần thiết phải  xưng tội để…