Thông Tin

Thông Báo 1: Thực Hiện CD Giáo Lý Tiếng Anh

Đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót đang chuẩn bị làm CD Giáo lý tiếng Anh cho con em của chúng ta và người nước ngoài, hầu giúp mọi người hiểu biết để sống và giữ đúng luật Chúa và  Hội Thánh. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của các anh chị em cho những việc sau đây:

1- Nghe các bài giáo lý và đánh máy  lại.

2- Dịch sang tiếng Anh.

Muốn biết thêm chi tiết xin gọi cho LM Peter Lê thanh Quang  số phone:  479 522 4245 hoặc  số 405 973 6348 hoặc email  radiolongchuathuongxot @gmail.com.

 
Thông Báo 2: Tham gia đóng góp ý kiến
Để thêm vào chương trình giải đáp thắc mắc, đài phát thanh LCTX kính mời mọi người, nhất là các bạn trẻ, tham gia đóng góp ý kiến cho mọi lãnh vực, mọi đề tài, mọi hoạt động của giáo hội hoàn vũ  và nhất là cho giáo hội địa phương . Ý kiến đóng góp có thể viết ra bằng văn bản hay bằng ghi âm mp3 rồi gửi qua email. Những ý kiến sẽ được chọn lựa theo từng đề tài và được phát lên đài phát thanh, chương trình podcast và đăng trên trang web radioltxc. Xin vào trang web radioltxc.org để biết thêm chi tiết về các loại đề tài, cách thức chọn lựa ý kiến và email để gửi bài:

https://radioltxc.org/2018/11/03/tham-gia-dong-gop-y-kien/

Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.

NGHE CHƯƠNG TRÌNH RADIO PHÁT SÓNG TRỰC TIẾP:

Từ 2:00 pm đến 10:30 pm mỗi ngày theo giờ Texas, USA

(1) Bấm số 515-605-9575 

(2) Nghe qua iphone app

(3) Nghe qua Zeno.fm và ZenoRadio apps (cho cả Android và iphone)

(4) Nghe qua desktop và laptop trên trang  web:  www.radioltxc.org

(5) Nghe qua youtube, facebook, twitter

CHƯƠNG TRÌNH RADIO PHÁT LẠI:

 Sau 10 giờ 30 tối đến trước 2:00 giờ chiều ngày hôm sau

NGHE RADIO QUA PODCAST:

Sử dụng một trong các cách sau: dùng Podbean app, iTunes Podcast, Google Play Music, YouTube, Spotify app, Facebook, Twitter,  Tumblr. Khi vào app phải chọn podcast, viết vào từ khóa radioltxc để tìm kiếm chương trình radio.

THÀNH VIÊN ĐÀI PHÁT THANH

1- Lm Linh Hướng Peter Lê Thanh Quang

 • Giáo xứ Mẫu Tâm – Sacred Heart of Mary Church
  1301 Frank Street Barling AR 72923
 • ĐT: (479) 522 – 4245
 • radiolongchuathuongxot@gmail.com

2- Matta Trần Lan Chi

 • Ban Biên Tập Đài Phát Thanh
 • ĐT: (405) 973 – 6348
 • chi.lan.tran@gmail.com

3- Phêrô Nguyễn Đức Thành

 • Trang Web Radioltxc
 • ĐT: (703) 334 – 1002
 • radioltxc@gmail.com

CÁC LINH MỤC CỘNG TÁC VIÊN

1- Lm Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

2- Lm Giuse Trần Đình Long

 • Giáo Điểm Tin Mừng 
 • ĐT:  090 376 0933
 • chatrandinhlong@gmail.com

3- Lm John Nguyễn

 • St. John’s Church
 • ĐT: 315-734-5209
 • jbvantuoi@yahoo.com
4- Lm Gioan B. Nguyễn Sang

5- Lm Peter Nguyễn Bá Quốc Linh

NHÓM CẦU NGUYỆN

Teresa Vân Anh ♥ Giuse Đỗ Long  ♥  Anna Phạm Thu Hà                     ♥  Maria Bích Vân   ♥  Maria Trâm Hoàng   ♥  Giuse Phạm Hưng                    ♥  Anna Bảo Trâm   ♥  Giuse Phan Mẫn   ♥  Anna Lý Hoa Nguyệt              ♥  Giuse Phạm Công Thiết   ♥  Maria Phạm Thanh Nga                                    ♥  Giuse Huỳnh Sơn   ♥  Teresa Huỳnh Phuơng   ♥  Maria Minh Liên   ♥  Dominico Ngọc Cung   ♥  Teresa Kim Uyên   ♥  Teresa Lê Thanh Hương   ♥  Matta Thuỳ Trang   ♥  Phanxico Nguyễn Anh Dũng   ♥  Maria Ánh Nguyệt   ♥  Dominico Hoàng Nghĩa   ♥  Maria Thu Minh   ♥  Maria Jenny Phạm   ♥  Teresa Tanya Nga   ♥   Gioan Baotixita Nguyễn Phú Cường                        ♥  Maria Kim Loan   ♥  Phillip Trần Đắc                                                                ♥  Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thuần   ♥  Maria Madalene Yến Điệp  ♥  Anna Thúy Dung   ♥  Maria Thanh Hoàng   ♥  Phero Bùi Phú                       ♥  Maria Kim Thúy

Truyền Thông Công Giáo

Đài Phát Thanh Vatican